Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

TorturSkriv ut

Å overleve tortur er en av de mest traumatiske livshendelsene et menneske kan utsettes for. Dette vises blant annet ved at tortur er den traumatiske hendelsen som gir størst risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Tortur kan også ha en rekke andre alvorlige senfølger, som depresjon, angst, personlighetsforandringer, somatiske helseplager, samt sosiale og økonomiske konsekvenser. I henhold til artikkel 14 i FNs torturkonvensjon har torturofre rett til oppreisning og en rettferdig og adekvat kompensasjon, inkludert en så fullstendig medisinsk og psykologisk rehabilitering som mulig. Fordi tortur har så omfattende helsemessige og psykososiale konsekvenser må rehabilitering av torturofre nødvendigvis favne bredt og inkludere en rekke tiltak.

Publikasjoner

Interne

Psykologi og tortur: Faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon

Fraværende tilbud for torturofre

Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: A preliminary uncontrolled trial

Eksterne

Istanbullprotokollen for dokumentasjon av torturskader