Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Klinikk for flyktninghelse, traumer og torturSkriv ut

Faggruppe Flyktninger ved RVTS Midt har en poliklinisk virksomhet for flyktninger som har vært utsatt for traumatiske erfaringer og tortur. Målgruppen er flyktninger og asylsøkere med komplekse og sammensatte vansker.

Klinikken bistår med diagnostisk vurdering og avgrenset traumerettet behandling. Flere av de ansatte i Faggruppe Flyktninger har en del av sin stilling knyttet til klinikken. Klinikken er finansiert av Helse Midt-Norge RHF.

Klinikken består av psykologer/psykolog-spesialister, helsesøster med videreutdanning i kognitiv terapi, dramaterapeut med fordypning i vold og traumer og fysioterapeut. Faglig tilbys et bredt spekter av metoder og behandlingsformer, bl.a.: Narrativ Eksponeringsterapi, EMDR, Traumefokusert kognitiv atferdsterapi, Sensorimotorisk Psykoterapi, fysioterapeutisk vurdering av fysisk funksjon og torturrelaterte skader, dramaterapi, traumesensitiv yoga, ulike former for grupper og generell rådgivning. Vi gir også et tilbud ved retur av fremmedkrigere bosatt i Midt-Norge.

Klinikken har de siste årene gjennomført flere avgrensede utviklings-og behandlingsprosjekter til bruk i undervisning og veiledning i RVTS´ arbeid i regionen. Vi arbeider både med barn, voksne og familier. De ansatte i klinikken har lang erfaring med flyktningerelaterte spørsmål. Alle offentlige instanser kan henvise til Klinikk for flyktninghelse, traumer og tortur.

Medarbeidere