Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

KjønnslemlestelseSkriv ut

Kjønnslemlestelse (KLL) er en gammel barneoppdragelsestradisjon der mødre har tenkt at inngrepet var ”det beste for barnet” og hvor jenters ytre kjønnsorgan ofte blir fjernet. Vi kan også betegne KLL som en sosial konvensjon I de verste tilfeller blir store kjønnslepper sydd sammen. Målet er å ha kontroll over jenter og kvinners seksualitet som blant annet innbefatter at de er jomfru før de blir giftet bort og beskytte jentene mot seksuelle overgrep. Andre gjennomfører det som et overgangsrituale .Skikken påfører jenter og kvinner både somatiske og psykiske helsekonsekvenser, samt store utfordringer under fødsel.

Etablering av tillit og god dialog er sentralt i det forebyggende arbeidet mot kjønnslemlestelse. Rapporter viser at helsepersonell i enkelte land i verden er i økende grad utfører omskjæring i dag.

I UNICEF´s rapport av juli 2013 gjennomført i 29 land i Afrika og Midt Østen, anslår de at ca 125 millioner av jenter og kvinner mellom 15 og 49 år er blitt kjønnslemlestet og ca. 30 millioner er i fare for å bli KLL i det neste 10år. Det er viktig å informere om aktuelle helseskader forbundet med KLL og om at alle former er forbudt ved Norsk lov, inklusiv SUNNA. Sunna er et islamsk begrep som viser til religiøst god handling. Samtidig er all offentlig ansatte pliktig til å avverge dersom de mistenker om at KLL skal skje.

Arbeidet mot kjønnslemlestelse er et langsiktig holdningsendringsarbeid, og endringer skal skje innenfra. Hjelpeapparatet må være oppmerksom på at kvinner som er kjønnslemlestet ber ofte om helsehjelp for andre plager enn problemer direkte tilknyttet omskjæringen.

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal RVTS Midt bistå kommuner med å forebygge at jenter og kvinner utsettes for kjønnslemlestelse gjennom samtaler og eventuelt frivillig underlivsundersøkelse, samt bidra med å gi informasjon om hvilke tilbud som finnes i forhold til god behandling til de som allerede er kjønnslemlestet.

RVTS Midt kan bistå helsepersonell med nødvendig kunnskap og kompetanseheving i forhold til lovverk, helsekonsekvenser og tilbud om helsehjelp.

Vi tilbyr gratis undervisning, veiledning, informasjon, rådgiving, kurs, fagdager til helsepersonell og andre fagfolk som trenger kunnskap om kjønnslemlestelse i sitt arbeid.

Vi skal også drive med opplæring av endringsagenter både offentlige instanser og frivillige organisasjoner, jf tiltak 14 i «Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)». RVTS Midt bistår kommuner med veiledning og handlingsplanarbeid mot vold i nære relasjoner, inkludert tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (æresvold).

Relevante nettsider

Kontaktinformasjon til behandling

Trondheim: St. Olavs Hospital

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 72 57 47 19

De fleste større sykehus kan tilby utreding og behandling. De som trenger behandling kan kontakte deres nærmeste sykehus. Kvinner/jenter kan henvende seg direkte uten henvising til sykehus, men noen sykehus krever henvisning.

Linker

Veiviser for kjønnslemlestelse, NKVTS

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016)

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) (PDF)

Lov mot kjønnslemlestelse

Veiviseren om kjønnslemlestelse

Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring

 

Medarbeidere