Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

JusSkriv ut

Det er forskjell på den alminnelige oppfatning av begrepet «flyktning» og den juridiske forståelse av begrepet. De fleste vil nok oppfatte de som er kommet til Norge som FN-flyktninger og alle som er eller har vært asylsøkere som «flyktninger». Det er imidlertid kun er de som har status som FN-flyktning og de som er innvilget asyl etter en tid som asylsøker som er flyktninger i lovens forstand. De som ikke defineres som flyktninger, er de som fortsatt er aktive asylsøkere, de som har fått endelig avslag på sine asylsøknader (papirløse), og de som har fått opphold på et humanitært grunnlag.

Innenfor alle disse grupper vil det være et stort antall – ikke minst barn – som har et stor behov for helsehjelp, særlig i forhold til psykisk helse. De som kommer dårligst ut når det gjelder et lovmessig krav på helsehjelp, er de «papirløse» over 18 år, da de som hovedregel kun har rett til øyeblikkelig hjelp.

Når man skriver helseerklæringer er det særlig viktig å være oppmerksom på at disse må skrives etter en særskilt mal utarbeidet av Helsedirektoratet, hvis ikke vil ikke opplysningene tillegges vekt i forbindelse med behandlingen av asylsaken. Poenget er at særlig alvorlige helseproblemer kan gi grunnlag for opphold på humanitært grunnlag for en person som ellers ville blitt sendt hjem til hjemlandet. Generelt sett er det viktig å bevare sin faglige profesjonalitet i det man skriver.

Presentasjoner

Utlendings- og barnevernrett

Regler om tvangsekteskap

Migrasjonshelse og utlendingsloven

Medarbeidere