Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Arbeid med tolkSkriv ut

Det å lære seg et nytt språk tar tid. Det betyr at de som arbeider med innvandrere er avhengig av et godt samarbeid med profesjonelle tolker.

Ved eksempelvis sykdom eller annen vanskelig livssituasjon vil det ofte være behov for tolk, selv om en snakker noe norsk i dagliglivet. Lovverket som Pasientrettighetsloven, Forvaltningsloven og Helsepersonelloven setter også rammer for når tolk skal brukes. Det være seg at informasjon skal bli forstått, behandling kan bli gjennomført tilfredsstillende og pasienten, eller brukeren, skal bli ivaretatt på en god måte. Det er fagpersonen som har et ansvar for å sørge for at dette blir fulgt opp.

RVTS Midt bidrar med undervisning i tolkebruk til ulike etater, og veiledning for tolker i regionen. Vi har over tid hatt spesielt fokus på tolking for barn, og samarbeider med Tolk-Midt og Dronning Mauds Minne Høyskole (DMMH) om prosjektet «Barn og tolk».

Publikasjoner

Tolken – det viktige leddet