Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Æresrelatert voldSkriv ut

Æresrelatert vold kan beskrives som vold i nære relasjoner.

Det handler om overgrep mot et individ som er et medlem i et samfunn med patriarkalsk struktur med kollektivt verdisett. Æresrelatert vold kan utarte seg på mange ulike måter, som trusler, utstøtelse, frihetsberøvelse, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, samt å bli presset til selvmord.  Målet med æresrelatert vold er å forhindre ærestap eller å gjenopprette tapt ære til storfamilien.

Medarbeidere