Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Flyktninger og helseSkriv ut

Flyktninger og asylsøkere er en sammensatt gruppe. Utfordringene som den enkelte har krever ofte kompetanse utover ett fagområde.

Hendelser i hjemlandet, som krig, overgrep eller tortur, kan føre til traumatisering. Men også selve migrasjonsprosessen til Norge kan være traumatiserende i enkelte tilfeller. En eksiltilværelse preget av store omveltninger og usikker framtid er en ytterligere belastning. Enslige mindreårige som kommer til Norge, er spesielt sårbare.

Møter du asylsøkere og flyktninger i ditt arbeid? De lever under spesielle livsbetingelser – Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp.
Ressursportalen Flyktning.net er åpen og tilgjengelig for alle.

Publikasjoner

Interne

Narrativ eksponeringsterapi – en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser

Psykologi og tortur: Faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon

Psykisk helsehjelp til papirløse

Fraværende tilbud for torturofre

Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: A preliminary uncontrolled trial

Gender and offender status predicting treatment success in refugees and asylum seekers with PTSD

Treating PTSD in refugees and asylum seekers within the general health care system. A randomized controlled multicenter study

Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled clinical trial

FamiliegjenforeningFamiliegjenforening i eksil

Eksterne

Veileder: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Istanbullprotokollen for dokumentasjon av torturskader

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) (PDF)

 

Selvhjelps- og informasjonsfoldere

Her finner du selvhjelps- og informasjonsfoldere oversatt til ulike språk.

 

Til deg som har opplevd krig Barn og krig Til deg som ikke får sove Samtale med psykolog
 – Albansk Albansk Albansk
Arabisk Arabisk Arabisk
Bosnisk-Kroatisk-Serbisk Bosnisk-Koratisk-Sebisk Bosnisk-Kroatisk-Serbisk
Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk
Farsi Farsi Farsi Farsi
Fransk Fransk Fransk
Norsk Norsk Norsk Norsk
Russisk Russisk Russisk Russisk
Somali Somali Somali Somali
Spansk Spansk Spansk Spansk
Tamil Tamil Tamil Tamil
Tigrinja Tigrinja Tigrinja
Vietnamesisk Vietnamesisk Vietnamesisk

 

Medarbeidere