Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Fagemne Selvmordsforebygging 7,5 studiepoeng arrangeres på NTNU høsten 2016Skriv ut

Kurset vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold som forekomst og risikofaktorer for forskjellige typer selvmordsadferd.

Det vil legges stor vekt på ulike forklaringsteorier/-modeller for å belyse kompleksiteten involvert i selvmordshandlinger og gi en grunnleggende og kontekstuell forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om. En rekke forebyggingsstrategier og -tiltak vil bli gjennomgått og drøftet. Holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt gjennom hele kurset.

Påmeldingsfrist: 1.september 2016

Følg lenken under for ytterligere informasjon.

http://www.ntnu.no/studier/emner/HLS3505#tab=omEmnet