Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Verksted for arbeid med arbeidsplassens rutiner knyttet til æresrelatert vold og negativ sosial kontrollSkriv ut

Sted: Trøndelag og Møre og Romsdal
24. februar kl 9:00 - kl 12:00
Workshopen blir digital.

Oppdatering: Verksted avholdes direkte med arbeidsplasser som har meldt interesse. Det vil ikke holdes et generelt verksted.

Ta kontakt med RVTS dersom din arbeidsplass ønsker kompetanseheving innen æresrelatert vold eller ønsker å jobbe med rutiner og praksis på sin arbeidsplass på dette feltet. enten til rvts@stolav.no eller kontakt medarbeider Marie Brøske Söderström

___

Dette verkstedet er en del av oppfølgingen i etterkant av regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som ble avholdt 2-3. november 2020.

Målgruppe: Verkstedet er åpen for alle arbeidsplasser (enhet, avdeling, tiltak osv.) som vil jobbe med å kvalitetssikre og implementere rutiner knyttet til æresrelatert vold i sine egne rutiner.

Hvis dere er usikre på om dere har behov for å delta på et slikt verksted kan vi anbefale med å begynne å se på hvilke nasjonale rutiner og veiledere som finnes på dette feltet – og se det opp mot din arbeidsplass sitt nedslagsfelt. I fanen «Veiledere og aktører på feltet» har vi samlet de mest aktuelle veilederne.

Det kreves forarbeid på arbeidsplassen før deltakelse. Mer informasjon om forberedelser og forarbeid til vil sendes til påmeldte arbeidsplasser i forkant av verkstedet. Det vil blant annet være:

  • Forankring hos ledelse på arbeidsplassen
  • Kartlegging av hvilke rutiner man allerede har (som kan være aktuelle for revidering, oppdatering, tilføying)
  • En plan /forslag til hvilke rutiner som bør implementeres
    For eksempel: Hvilke nasjonale veiledere bør knyttes opp mot eksisterende rutiner

Avhengig av interesse for verkstedet og ev. spredning på type arbeidsplasser som melder interesse, forbeholder vi oss retten til å dele opp og lage ulike workshoper mer spisset mot feks. ppt, barnehage osv.

Spørsmål kan rettes til Marie.Broske.Soderstrom@stolav.no