Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Ny veiledningsworkshop – samtaler med familier i eksil familiegjenforening i eksilSkriv ut

Sted: Seminarrom Nidaros (B101) Schwachsgt 3 (KoRus)
30. januar kl 10:00 - kl 14:00
Ledige plasser: 2 av 32

RVTS Midt vil i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim Kommune invitere til den 5. veiledningsworkshop i 2018 knyttet til Veiledningsheftet  «Familiegjenforening i eksil. Forebygging gjennom familiesamtaler».

Målgruppe er fagpersoner innen familievernet og kommunale tjenester som arbeider med familier som lever i eksil som flyktninger.

Workshopen er tenkt som hjelp for å ta metoden i bruk lokalt ved ditt arbeidssted og en arena for å bygge nettverk rundt dette arbeidet.

Vi inviterer fagpersoner som i sin hjemkommune har arbeidet med samtaler med familier som har fått/skal få familiegjenforening. Du kan ta med anonymiserte caser og problemstillinger som du ønsker å få veiledning/refleksjon rundt. Det vil bli mulighet til å få delt erfaringer og å få innspill for å komme videre med eget arbeid.

Workshopen er åpen både for både «gamle» deltagere som har vært med på veiledningsamlinger før og som ønsker mer påfyll, og for nye deltagere som ikke har kjennskap til metoden fra før.

Faglig program

Vi vil i denne 5. workshoppen ha faglig fokus på familiens perspektiv og opplevelser og erfaringer med denne typen familiesamtaler. Vi har invitert en som har fått tilbudet om forebyggende familiesamtaler ved familiegjenforening. Han vil dele sine erfaringer med oss. I tillegg vil vi bruke tid til å arbeide med case og problemstillinger fra deltagerne. Vi ber alle deltagere om å ta med case og materiale fra eget arbeid.

Merk! For nye deltakere, eller for den som ønsker en repetisjon, må du si i fra i kommentarfeltet ved påmelding om du ønsker en kort innføringforelesning om metoden kl 9-10 samme dag, i forkant av selve workshopen som starter kl 10.00.

Veiledningen vil bli gitt i samarbeid mellom Jorunn Gran, psykologspesialist ved RVTS Midt og fagpersoner ved Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune som alle har praktisert denne type samtaler over flere år.

Invitasjon Veilednings workshop januar 2018

Påmeldingen er utløpt