Traumekompetanse. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer. 2. samling i Møre og Romsdal.Skriv ut

Sted: Høgskolen i Molde, Britvegen 2, Molde
15. november 16. november

PROGRAM

15. november

08.30 – 9.00 Registrering

09.00 – 09.45 Stabilisering/1. fase behandling

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Stabilisering/1. fase behandling

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Presentasjon av spesifikke behandlingsmetoder

11.45 – 12.45 Lunsj

Erfaringskonsulent Julie Frigård Storsve og Psykologspesialist Trude Auren

12.45– 15.30 I rommet mellom oss – et terapiforløp.

Program 16. november

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.45 Traumer og kropp

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Traumer og kropp

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Traumer og kropp

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Å møte andres traumer: Hva gjør det med oss?

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.45 Å møte andres traumer

14.45 – 15.00 Avslutning

2. samling 15.-16. november 2017