Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Sinnemestring Brøset modellen – ny utdanning 2022Skriv ut

Utdanningsprogam rettet mot utøvere av vold i nære relasjoner.

Faglig innhold:

SBM bygger på kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er inkludert i kurset og godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Modellen er program- og manualbasert, og gir opplæring i gruppe- og individualbehandling. Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen. Det er også en ungdomsmanual.

Målgruppe: Ansatte i kommunale tjenester innenfor psykisk helse, rusfeltet, barneverntjenesten og ungdom med aggresjonsproblemer.

Ansatte i familievernkontor, DPS, eller andre deler av spesialisthelsetjenesten samt ansatte i kriminalomsorgen (friomsorg eller fengsel).

Søkere bør ha 3-årig helse eller sosial faglig utdanning.

Sinnemestringstilbudet må forankres i ledelsen, slik at det er mulig å praktisere i egen virksomhet.

Praktiske opplysninger:

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet, og det er ingen kursavgift.

Datoer for samlingene i Trondheim i 2022: 2. – 4. februar, 23. – 25. mars, 5. – 6. mai, 1. – 2. september, 6. – 7. oktober og 10. – 11. november.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med oss:

Stig Jarwson ; stig.jarwson@stolav.no eller Anne Meisingset; anne.meisingset@stolav.no

Mobil : 916 57 590 eller 938 58 060

Søknad om påmelding sendes: stig.jarwson@stolav.no

Søknadsfrist: 15.12.21.

https://dinutvei.no/video/filmen-slik-motes-du-sinnemestring-brosetmodellen

se også vår nettside: www.sinnemestring.no  om forskning på modellen.