Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Samling for kommuner som har bosatt eller bosetter enslige mindreårige flyktningerSkriv ut

Sted: Samlingen foregår digitalt. Lenke sendes ut til påmeldte deltakere samme morgen som samlingen.
23. november kl 10:00 25. november kl 14:30
Halv dag mandag 23. november kl 10-13
Hel dag onsdag 25. november kl 0930-1430

Velkommen til samling for kommuner som har bosatt eller bosetter enslige mindreårige flyktninger!

Husbanken, Bufetat, RVTS Midt, Nav Trøndelag, Nav Møre og Romsdal, Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker velkommen til en 1,5-dagers, digital samling for alle kommuner i regionen som har bosatt eller fremdeles bosetter enslige mindreårige flyktninger. Samlingen er en fortsettelse og oppfølging fra samlingen vi hadde på Værnes 5. november 2019.

Situasjonen i mange av kommunene i dag er at tiltakene for enslige mindreårige legges ned eller er lagt ned. Enslige mindreårige er sårbare i overgangen til ordinære tjenester i utgangspunktet, og nå som tiltakene de fikk oppfølging av i tillegg etter hvert forsvinner helt, antar vi at det kan medføre en ekstra sårbarhet for denne gruppa. 

Med denne samlingen ønsker vi å rette fokus på nettopp dette. Vi håper samlingen vil være en arena for både erfaringsutveksling og kunnskapspåfyll, som kan bidra til at både de eksisterende tiltakene for enslige mindreårige og de ordinære tjenestene i kommunene lykkes i å ivareta både ungdommenes og tjenestenes behov og mål. 

Målgrupper for samlingen: 

  • Ansatte i tiltak for enslige mindreårige flyktninger
  • Ansatte i ordinære barnevernstiltak som har eller vil kunne få ansvar for barn som er kommet som enslige minreårige
  • Nav og andre velferdstjenester som kan komme i berøreing med målgruppa
    (for eksempel ansatte som jobber med sosialhjelp, oppfølging av arbeidsledige, kvalifisering, gjeldsrådgivning osv.)
  • Flyktningtjeneste/introduksjonsprogram – som har/får ansvar for å følge opp EM som er ferdige i tiltak eller som er i tiltak som skal legges ned
  • Ansatte i andre tiltak som følger opp (tidligere) enslige mindreårige flyktninger
  • Ansatte i andre tiltak som vil kunne jobbe med (tidligere) enslige mindreårige flyktninger fordi de er en del av målgruppa for tiltaket (Feks. uteseksjonen, ungdomsklubber)
  • Lærere, ungdomsarbeidere, sosiallærere, miljøarbeidere i ungdomsskole og videregående skole 

Mandag 23.11 vil i stor grad være en oppdatering på feltet med status per i dag, i tillegg til to spennende innlegg fra NAV om deres arbeid, med fokus på unge med minoritetsbakgrunn.

Onsdag 25.11 blir det mulighet for å dele erfaringer på tvers av kommunene. Bakteppet for dette vil være ny kunnskap fra Berit Berg om ettervern – og hvordan det går med enslige mindreårige og hvilke utfordringer de møter. 

For detaljert program, se:

Invitasjon til samling for kommuner som har bosatt eller fortsatt bosetter enslige mindreårige flyktninger

 

Påmelding til konferansen:
https://no.surveymonkey.com/r/samling-emkommuner 

Frist: fredag 20. november kl 1000

Hjelp oss gjerne med å spre informasjon om denne samlingen ved å tipse kollegaer og samarbeidspartnere du tenker kan ha nytte av den!

Vi gleder oss til å dele disse to dagene sammen med dere!

Med vennlig hilsen, 

Husbanken, Bufetat, RVTS Midt, Trøndelag fylkeskommune, og Møre og Romsdal fylkeskommune, Nav Møre og Romsdal og Nav Trøndelag

Ev. spørsmål kan rettes til seyed.jamil.naser@bufetat.no