Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Risikovurdering av ekstremistisk voldSkriv ut

Sted: Digitalt
20. april kl 10:00 23. april kl 12:00
Webinaret går over tre dager:
20. april 2021, Kl. 10.00-12.00
21. april 2021, Kl. 14.00-17.00
23. april 2021, Kl. 10.00-12.00

Risikovurdering av ekstremistisk vold blir tematisert i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og oppleves som en utfordring for praktikere regionalt og lokalt.

Det er de siste årene blitt utviklet flere ulike verktøy som har som hensikt å vurdere fare for radikalisering og ekstremistisk vold. Hvordan de brukes og av hvem varierer mellom de europeiske landene. Enkelte land bruker risikovurdering fortløpende som del av en større utrednings- og tiltakspakke, andre i mindre grad og på en heller tilfeldig måte.

Sentrale spørsmål:
•Hvordan kartlegge risiko for vold/ekstremistisk vold?
•Hva kan vi bruke en risikovurdering til?
•Har vi behov for risikovurderingsverktøy for radikalisering og ekstremisme?
•Når i et forløp eller prosess skal risikovurdering gjennomføres?
•Hvem skal utføre risikovurderinger?
•Hva kreves av kompetanse for å gjennomføre kartlegginger?
•Hvilken populasjon skal vurderes?
•Krav knyttet til struktur og personell ved bruk av standardiserte utredningsverktøy
•Forebygging: hvordan predikere ekstremistisk vold hos personer som ikke har utført vold eller kriminelle handlinger tidligere?
•Informasjonsinnhenting og deling?

Seminarrekken tar sikte på å besvare disse og andre spørsmål knyttet til tematikken.

Målgruppe:
Personer og institusjoner som forebygger radikalisering og hjelper mennesker ut av ekstreme posisjoner. Kurset er tiltenkt de som har kurserfaring og arbeidserfaring med radikalisering og voldelig ekstremisme.

WEBINAR 1:
Dato: 20. april 2021
Kl. 10.00 ‑ 12.00

Forelesere:
•Rita Augestad Knudsen, Seniorforsker NUPI
•Erik Aicher, Psykologspesialist, Rettspsykiatrisk poliklinikk
•Kari-Anne Aasen Aasterud, kriminalomsorgsdirektoratet

WEBINAR 2:
Dato: 21. april 2021
Kl. 14.00 ‑ 17.00

Foreleser:
•Professor Stephen D Hart, Simon Fraser University og Kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i region vest

WEBINAR 3:
Dato: 23. april 2021
Kl. 10.00 ‑ 12.00

Foreleser:
•Professor Atte Oksanen, professor of social psychology and the leader of Emerging Technologies Lab at the Tampere University.

Webinarene blir arrangert på Zoom og er et samarbeid mellom de fem regionale RVTS.

Hvert webinar vil bli innledet av en konferansier og det er mulighet for spørsmål og diskusjon etter hver økt. Det anbefales å følge alle tre sesjonene, men dette er valgfritt.

Gratis deltagelse, men krever påmelding.
Påmeldingsfrist: 13. april 2021

Påmelding og mer informasjon finner du her:
https://www.rvtsvest.no/risikovurdering-av-ekstremistisk-vold/

Risikovurdering av ekstremistisk vold

Maks antall deltagere: 200