Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hva vet vi og hva gjør vi?Skriv ut

Sted: Scandic Hell Hotell Værnes i Trondheim

20. september kl 11:00 - kl 16:30
21. september kl 9:00 - kl 14:30
Ledige plasser: 52 av 150

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region Midt-Norge, Bufetat region Midt-Norge, UDI region Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer til konferanse.

Konferansens formål er å bidra til å styrke lokalt og regionalt samarbeid og samordning av arbeid mot ærerelatert vold. Ved å legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsoverføring ønsker vi å få til gode samarbeidsrutiner og utvikling av den gode praksisen innen dette feltet. Årets konferanse skal også ha med brukerperspektivet der innledere forteller om egne erfaringer om tematikken.

Målgruppe:

  • Politisk og administrativt personell i kommunene
  • Fagpersoner i kommunalt barnevern, helsetjenester og NAV
  • Ansatte ved Bufetats fosterhjemstjeneste, ulike institusjoner og andre tiltak og Familievernet.
  • Fagpersoner ved private institusjoner, krisesentre, politi og asylmottak
  • Ansatte i barnehager og skoler
  • Frivillige organisasjoner og andre som har tilknytning til mennesker som berøres av problematikken.

Oversikt over kommuner som har bosatt personer som kommer fra land der kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er vanlig

Program 

Dag 1.
10:30 ‑ 11:00 Registrering
11:00 ‑ 11:15 Åpning ved Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Fylkesmannen i Trøndelag
11:15 ‑ 13:00 «Politiets møte med æresrelatert vold». Ved Politiadvokat Terje Bjøranger, Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre, KRIPOS.
13:00 ‑ 14:00 Lunsj
14:00 ‑ 15:30

Kjønnslemlestelse: Defibulasjon som brekkstang for endring: Fungerer tilbudet om åpnende kirurgi som en brekkstang for endring? Når kvinner søker helsehjelp for å åpne opp og slik søker å fjerne sporene etter kjønnslemlestelse, kan slik kirurgi bidra til å undergrave tradisjonen med kjønnslemlestelse? Ved Ragnhild Elise Johansen, Forsker II, Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

 

Kartlegging av helsesektorens involvering i arbeid med forebygging av kjønnslemlestelse og tilbud om helsehjelp i 30 land. Ved Ragnhild Elise Johansen, Forsker II, Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

 

1530- 15:40 Pause
15:40 ‑ 16:20 Søster til søster. Kvinner med minoritetsbakgrunn – en mulighet for å forebygge vold? Ved Kirkens Bymisjon.
1620- 1625 Avslutning

 Middag, 3-retters konferansemiddag i restauranten kl. 19:00

Dag 2.
08:30 ‑ 09:00 Registrering
09:00 ‑ 10:30

Kjønnslemlestelse – Utfordringer for politi, rettsmedisinerne og barnevernet. Ved Inger-Lise Lien, Forsker I / dr. polit, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

Kjønnslemlestelse i et manns-, familie- og kjønnsrelasjonsperspektiv. Ved Inger-Lise Lien, Forsker I / dr. polit. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

10:30 ‑ 11:30 «Sikkerhet gjennom familiearbeid i saker med æresrelatert vold – et samarbeidsprosjekt mellom familievern og politi»,. Ved Pia C. Aursand, psykologspesialist ved Enerhaugen Familievernkontor i Oslo.
11:30 ‑ 12:30 Lunsj
12:30 ‑ 13:30 Erfaringer fra arbeidet med å bistå og følge opp norske borgere som holdes tilbake i opprinnelseslandene mot sin vilje. Ved Farahnaz Bahrami, integreringsrådgiver ved den norske ambassaden i Ankara
1330- 14:15 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Et verktøy for å koordinere og systematisere arbeidet i kommunene. Ved Siri Leraand, rådgiver, RVTS Midt-Norge.
14:15 ‑ 14:30 Spørsmål og avslutning
Programmet er ikke endelig og kan endres.

Påmeldingen er bindende. Eventuelle avbestillinger må skje før påmeldingsfristen utløper.

Hotell: Bestill på www.scandichotels.no

Overnatting dekkes ved reisetid på mer enn 1 time og 30 minutter hver vei (inntil 50 personer). Oppgi kode «BRVT200918«. De som ikke oppfyller dette kravet må betale selv. 

NB! Alle deltakere må selv bestille rom på Scandic Hell hotell.  

Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker.

Konferansen er gratis og inkluderer middag og lunsj.

Kontaktpersoner:

Bufetat Midt-Norge:
Randi Risstad Randi.Risstad@bufetat.no

Fylkesmannen Trøndelag:
Laila Hoff Johansen fmtllaj@fylkesmannen.no

IMDi Midt-Norge:
Fiffi Namugunga fina@imdi.no

RVTS Midt-Norge:
Justina Amidu justina.amidu@stolav.no (Sentralbord: 72 82 20 05/72 82 20 01)

Påmeldingsfrist 01. august


Logg inn eller opprett en bruker for å melde deg på.