Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hva vet vi og hva gjør vi?Skriv ut

Sted: Scandic Hell Hotell Værnes i Trondheim

20. september kl 11:00 - kl 16:30
21. september kl 9:00 - kl 14:30
Ledige plasser: 135 av 150

RVTS-Midt, Bufetat region Midt-Norge, UDI midt, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer til konferanse.

Konferansens formål er å bidra til å styrke lokalt og regionalt samarbeid og samordning av arbeid mot ærerelaterts vold. Bidra til å styrke kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke samarbeidsrutiner og utvikle god praksis.

Med denne konferansen ønsker vi både å støtte det langsiktige holdningsskapende arbeidet og å bidra til kompetanseutvikling og utvikling av den gode praksisen innen dette feltet!Årets konferanse skal også ha brukerperspektivet der innledere forteller om egne erfaringer om tematikken.

Målgruppe:

  • Politisk og administrativt personell i kommunene.
  • Fagpersoner i kommunalt barnevern, helsetjenester og NAV.
  • Ansatte i Bufetats fosterhjemtjenester, i institusjoner og andre tiltak og i Familievernet.
  • Fagpersoner i private institusjoner, krisesentre, politi, asylmottak,
  • Ansatte i barnehager og skoler.
  • Frivillige organisasjoner og andre som har tilknytning til mennesker som berøres av problematikken.

Oversikt over kommuner som har bosatt personer som kommer fra land der kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er vanlig

Program 

Dag 1.
10:30 ‑ 11:00 Registrering
11:00 ‑ 11:15 Åpning ved Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn Fylkesmannen i Trøndelag
11:15 ‑ 13:00 «Politiets møte med æresrelatert vold» v/ Politiadvokat Terje Bjøranger, Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre, KRIPOS.
13:00 ‑ 14:00 Lunsj
14:00 ‑ 15:30

Kjønnslemlestelse: Defibulasjon som brekkstang for endring: Fungerer tilbudet om åpnede kirurgi som en brekkstang for endring? Når kvinner søker helsehjelp for å åpne opp og slik søker å fjerne sporene etter kjønnslemlestelse, kan slik kirurgi bidra til å undergrave tradisjonen med kjønnslemlestelse? Ved Johansen, Ragnhild Elise Forsker II Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

 

Kartlegging av helsesektorens involvering i arbeid med forebygging av kjønnslemlestelse og tilbud om helsehjelp i 30 land. ved Johansen, Ragnhild Elise Forsker II Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

 

1530- 15:40 Pause
15:40 ‑ 16:20 Søster til søster. Kvinner med minoritetsbakgrunn en mulighet for å forebygge vold ved/ Kirke Bymisjon.
1620- 1625 Avslutting

 Middag, 3-retters konferansemiddag i restauranten kl. 19:00

Dag 2.
08:30 ‑ 09:00 Registrering
09:00 ‑ 10:30

Kjønnslemlestelse – Utfordring for politi, rettsmedisinerne og barnevernet. Lien, Inger-Lise, Forsker I / dr. polit. Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

Kjønnslemlestelse i et manns-, familie- og kjønnsrelasjonsperspektiv ved Lien, Inger-Lise, Forsker I / dr. polit. Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

10:30 ‑ 11:30 «Sikkerhet gjennom familiearbeid i saker med æresrelatert vold – et samarbeidsprosjekt mellom familievern og politi» v/ Pia C. Aursand, psykologspesialist ved Enerhaugen Familievernkontor i Oslo.
11:30 ‑ 12:30 Lunsj
12:30 ‑ 13:30 Erfaringer fra arbeidet med å bistå og følge opp norske borgere som holde tilbake i opprinnelseslandene mot sin vilje. v/Farahnaz Bahrami, Integreringsrådgiver ved den Norske ambassaden i Ankara
1330- 14:15 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Et verktøy for å koordinere og systematisere arbeidet i kommunene ved Siri Leraand, Rådgiver RVTS midt.
14:15 ‑ 14:30 Spørsmål og avslutting
Programmet er ikke endelig og kan endres.

Påmeldingen er bindende. Eventuelle avbestillinger må skje før påmeldingsfristen utløper.

Hotell: Overnatting dekkes ved reisetid på mer enn 1 time og 30 minutter hver vei. Maks 50 overnattinger

Den enkelte deltaker må selv bestille rom på Scandic Hell hotell. Oppgi bestillings nummer 46498968.

Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltakere.

Konferansen er gratis inkluderer middag og lunsj

Kontaktpersoner

Bufetat midt
Randi Risstad Randi.Risstad@bufetat.no

Fylkesmannen Trøndelag:
Anita Prestmo Anita.Erna.Prestmo@steinkjer.kommune.no

IMDi Midt-Norge
Fiffi Namugunga fina@imdi.no

RVTS-midt
Justina Amidu justina.amidu@stolav.no (Sentralbord: 72 82 20 05 /72 82 20 01)

Påmeldingsfrist 01. august


Logg inn eller opprett en bruker for å melde deg på.