«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hva vet vi og hva gjør vi?Skriv ut

Sted: Scandic Hell Hotell Værenes i Trondheim

20. september kl 11:00 - kl 16:30
21. september kl 9:00 - kl 14:30
Ledige plasser: 149 av 150

RVTS-Midt, Bufetat region Midt-Norge, UDI midt, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer med denne til konferansen.

Konferansens formål er å bidra til å styrke lokalt og regionalt samarbeid og samordning av arbeid mot ærerelaterts vold. Bidra til å styrke kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke samarbeidsrutiner og utvikle god praksis.

Med denne konferansen ønsker vi både å støtte det langsiktige holdningsskapende arbeidet og å bidra til kompetanseutvikling og utvikling av den gode praksisen innen dette feltet!Årets konferanse skal også ha brukerperspektivet der innledere forteller om egne erfaringer om tematikken.

Målgruppe:

  • Politisk og administrativt personell i kommunene.
  • Fagpersoner i kommunalt barnevern, helsetjenester og NAV.
  • Ansatte i Bufetats fosterhjemtjenester, i institusjoner og andre tiltak og i Familievernet.
  • Fagpersoner i private institusjoner, krisesentre, politi, asylmottak,
  • Ansatte i barnehager og skoler.
  • Frivillige organisasjoner og andre som har tilknytning til mennesker som berøres av problematikken.

 Konferansen er gratis inkluderer middag og lunsj

Kontaktpersoner

Bufetat midt
Randi Risstad Randi.Risstad@bufetat.no

Fylkesmannen Trøndelag:
Anita Prestmo Anita.Erna.Prestmo@steinkjer.kommune.no

IMDi Midt-Norge
Fiffi Namugunga fina@imdi.no

RVTS-midt
Bente Espeland bente.espeland@stolav.no

Programmet vil komme i løpet av våren.

Påmeldingen er bindende. Eventuelle avbestillinger må skje før påmeldingsfristen utløper.

Hotell: Overnatting dekkes ved reisetid på mer enn 1 time og 30 minutter hver vei. Maks 50 overnattinger

Den enkelte deltaker må selv bestille rom på Scandic Hell hotell. Oppgi bestillings nummer 46498968.

Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltakere.


Sett av datoen og meld deg på! 

Påmeldingsfrist 01. august

påkrevde felt