Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert voldSkriv ut

Sted: Trøndelag og Møre og Romsdal

2. november kl 9:00 - kl 15:30
3. november kl 9:00 - kl 15:30
Konferansen foregår digitalt.

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ønsker deg velkommen til konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold!

Vårt mål:
At alle som i sitt daglige arbeid møter barn, ungdom og voksne kan gjenkjenne personer som utsettes for negativ sosial kontroll og/eller er i risiko for æresrelatert vold, slik at de kan gi riktig hjelp og bistand på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Påmelding:
Deltakelse er gratis, men krever påmelding for å få tilsendt påloggingslenke og undersøkelse.

Påmeldingen stengte 1. oktober 2020

Dersom du har meldt deg på men IKKE mottatt bekreftelse på din påmelding ber vi deg ta kontakt via e-posten under.

Ved spørsmål: ta kontakt med RVTS Midt på rvts@stolav.no

Målgruppe:
Alle ansatte i første- og andrelinjetjenester i Trøndelag og Møre og Romsdal.

(Grunnskole, barnehage, helsesykepleiere, videregående, voksenopplæring, introduksjonsprogram asylmottak, rådgivere, barnevern, fastleger, psykisk helsevern, politi, nav, krisesenter mm.)

Hjelp oss gjerne med å spre informasjon om arrangementet ved å tipse kolleger og samarbeidspartnere! Last ned invitasjon til regional konferanse (PDF)

Bakgrunn og innhold i konferansen:

De fleste kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal har innbyggere fra land der en eller flere av disse fenomenene forekommer. Ulike etater i regionen er i dag involvert i en rekke slike saker.

Kartlegging nasjonalt viser at de fleste som utsettes for tvangsekteskap, æresdrap og ufrivillig etterlatelse i utlandet, i forkant har vært i kontakt med opptil flere aktører i hjelpeapparat – uten å ha fått riktig hjelp. Manglende oppmerksomhet om og kompetanse på tematikken, kombinert med manglende eller dårlige rutiner for hvordan man håndterer bekymring knyttet til denne type saker, er noen av årsakene til at de ikke er blitt avverget i tide.

Konferansen vil forsøke å gi et helhetlig bilde av tematikken, gjennom å følge en familie fra hverdagsliv i Syria, via flukt og bosetting, til de er etablerte i Norge.

Det vil vi gjøre gjennom å belyse:

  • Hva er æresvold og hva er rasjonalet bak praksisen?
  • Hvilken betydning har ære, kollektivistisk kultur og sosial kontroll i de ulike fasene?
  • Hvem møter de på i ulike stadier av prosessen?
  • Hva er det viktigste for dem der og da og her og nå?
  • Hvem er i posisjon til å fange opp bekymring?
  • Hva er du som ansatt bekymret for?
  • Hva er din rolle?
  • Hvordan kan kommunen sikre at personer fanges opp tidlig og får riktig hjelp?
  • Hva og hvem kan støtte de ulike familiemedlemmene?

Konferansen foregår digitalt over to dager og vil veksle mellom foredrag, refleksjonsoppgaver og gruppearbeid.

Som del av forberedelsen til konferansen vil det sendes ut en undersøkelse om negativ sosial kontroll, erfaring med saker og med veiledere.

I etterkant vil det bli gitt tilbud om oppfølging for å utarbeide planer og mer kompetanseheving.