Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Opplæring i narrativ eksponeringsterapi (NET)Skriv ut

Sted: Møterom Rissa, Statens hus i Trondheim
11. juni kl 10:00 13. juni kl 15:30
Ledige plasser: 3 av 25

Narrativ eksponeringsterapi er en variant av eksponeringsbehandling for traumehendelser som kombinerer kunnskap fra nyere forskning om traumereaksjoner med de mest virkningsfulle elementene innen traumebehandling. Metoden er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere, hvor den gir hjelp til å strukturere en traumefokusert behandling også for personer i vanskelige livssituasjoner. Metoden er den som har best forskningsmessig dokumentasjon i arbeid med traumatiserte flyktninger og i senere år er den også mer og mer brukt for andre grupper av traumatiserte som har opplevd mange ulike traumehendelser. NET er med i internasjonale anbefalinger for traumebehandling fra International society for traumatic stress studies (ISTSS).

I workshopen vil det gis en innføring i traumeteori, rasjonale for metoden, og opplæring steg for steg gjennom faser i behandlingen. Det vil være utstrakt bruk av smågrupper med praktiske øvelser. Etter workshopen vil det følge to halvårlige veiledningsdager der deltakere vil få veiledning på igangsatt behandling.

Opplæringen er særlig rettet mot behandlere innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjeneste og kommuner som driver med individualbehandling.

Om undervisere: Alle er psykologspesialister ved RVTS-Midt og har lang erfaring i behandling av traumatiserte flyktninger. De har også deltatt i flere forskningsprosjekter i regionen om bruk av NET, samt arbeidet i kriseområder med bistandsorganisasjonen VIVO International.

Håkon Stenmark,  Merethe G. Hellen og Tor Hogstad holder workshopen.

Pris for workshopen (inkludert manual og lunsj tre dager) kr. 1800.-

 

Påmeldingen er utløpt