Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Opplæring i Narrativ eksponeringsterapi – NET workshopSkriv ut

27. januar kl 9:00 29. januar kl 16:00
Ledige plasser: 2 av 7

NB! 7 av 25 plasser igjen.

Narrativ eksponeringsterapi er en variant av eksponeringsbehandling for traumehendelser som kombinerer kunnskap fra nyere forskning om traumereaksjoner med de mest virkningsfulle elementene innen traumebehandling. Metoden er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere da den gir hjelp til å strukturere en traumefokusert behandling for personer i vanskelige livssituasjoner. Metoden er den som har best forskningsmessig dokumentasjon i arbeid med traumatiserte flyktninger. I senere år er den også stadig mer brukt for andre pasientgrupper som har opplevd ulike traumehendelser. NET er med i internasjonale anbefalinger for traumebehandling fra International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

I workshopen vil det gis en innføring i traumeteori, rasjonale for metoden, og opplæring steg for steg gjennom faser i behandlingen. Det vil være utstrakt bruk av smågrupper med praktiske øvelser. Etter workshopen vil det følge tilbud om veiledningsdager der deltakere vil få veiledning på igangsatt behandling. Opplæringen er rettet mot behandlere i spesialisthelsetjenesten som driver individualbehandling.

Mer informasjon finner du her.

Påmeldingen er utløpt