Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Brøset Sinnemestring og RVTS 2020Skriv ut

Sted: Royal Garden, Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim

26. februar kl 10:00 - kl 15:30
27. februar kl 9:00 - kl 15:30

Antall påmeldte: 16 av 30

Program

Dag 1: kl.10.00 ‑ 15.30

CBT og Mindfulness ved sinne og rus v/Ehamparam Ketheeswaran (Kannan)

  • Kva er forskjell mellom yoga og mindfulness?
  • Mindfulness er det berre at ein sit i lotusstilling og fokuserer på pusten, eller er det noko meir? Kva betyr det?
  • Er detachment mindfulness noko nytt?
  • Kva er hovudårsak til at ein sit fast i lidinga?
  • Kan menneske få eller ha uendeleg glede?
  • Kva er forskjellen på vestleg og austleg filosofi?
  • Karma, kva er det? Er det eit mystisk ord eller eit ord med meining?
  • Korleis kan ein bruke mindfulness og kognitiv terapi for menneske som sit fast i lidingar som t.d. rus og sinneproblematikk, og som påverkar deira og omgjevelsene sin livskvalitet?

MIDDAG kl 19.00:

Olivia Solsiden
Beddingen 16
7004 Trondheim
Telefon: (0047) 23 11 54 70

Dag 2: kl.09.00 – 15.30

Veiledning v/Brøset

Det oppfordres til at det tas med problemstillinger til veiledning, 5 -kolonneskjema, video og eventuelt case som ønskes drøftes

Nettverks samarbeide vil være i fokus

For spørsmål, kontakt Grete Ystgård

Tlf: 92663533, Grete.Ystgard@stolav.no