Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Nasjonal konferanse med tema «Gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner»Skriv ut

Sted: Kvinne Barn senteret ved St. Olavs Hospital Auditorium KBA 1. etg
7. desember kl 8:30 - kl 16:00
Ledige plasser: 5 av 170

Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med RVTS – Midt har gleden av å invitere til nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner.

Se konferansen direkte:

Program

08:30 ‑ 09:00 Registrering og kaffe
09:00 ‑ 09:15 Velkommen ved statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Gjermund Hagesæter
09:15 ‑ 10:15 Samarbeid mot vold? Nødvendighet og utfordring – ved psykologspesialist Per Isdal, Stiftelsen alternativ til vold
10:15 ‑ 10:30 Pause
10:30 ‑ 10:50 Forankring på toppen er avgjørende for samarbeid ved seniorrådgiver Jorunn Lervik, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
10:50 ‑ 11:10 Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse ved daglig leder Ingrid Horsgård, Krisesenteret i Molde og omegn IKS og barnevernleder Elisabeth Rundtom, Vestnes Kommune
11:10 ‑ 11:30 Et bedre Stjørdal – sammen, ved Sissel Holmberg og Kari Christensen, enhet barn og ungdom, Stjørdal kommune og Marit Helene Stigen, lensmann Stjørdal lensmannskontor
11:30 ‑ 12:30 Lunsj
12:30 ‑ 13:00 Statssekretær Gjermund Hagesæter deler ut Justis- og beredskapsdepartementets samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner.  Musikalsk innslag
13:00 ‑ 13:20 Barnehusets samarbeid med kommunene ved leder Helle Leinslie, Statens Barnehus i Trondheim
13:20 ‑ 13:40 Barn med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd ved fagrådgiver Marita Sandvik i Kompetansesenter Brøset og Spes. i klinisk pedagogikk Morten Lundgren BUP Lian
13:40 ‑ 14:10 Nasjonal implementering av Sinnemestring Brøset modellen. Tverretatlig kompetansebygging av behandlingstilbud ved prosjektleder Stig Jarwson og PhD-candidate Merete Berg Nesset
14:10 ‑ 14:30 Pause
14:30 ‑ 15:00 Vold mot eldre. Hvordan utfordrer det helse- omsorgs- og sosialtjenestene i forhold til samordning og samarbeid? ved Forsker II (RN/PhD) Astrid Sandmoe, NKVTS
15:00 ‑ 15:20 Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ved rådgiver, Justina Amidu, RVTS Midt
15:20 ‑ 15:30 dinutvei.no – nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt og andre seksuelle overgrep. ved redaksjonsmedarbeider Helene Langsether, NKVTS
15:30 ‑ 15:45 Avslutning ved senterleder Bente Espeland, RVTS Midt

Konferansen er gratis!

Program i PDF

Live streaming av konferansen

Påmeldingen er utløpt