Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Når alarmen går – Fokus på hjelperrollen under krisehendelserSkriv ut

Sted: Raddison Blu Royal Garden, Kjøpmannsgata 73

7. november kl 10:00 - kl 16:00
8. november kl 10:00 - kl 16:00

I de senere år har forventningene til de psykososiale kriseteamene blitt stadig større, samtidig er skillet mellom kortsiktig kriseintervensjon og langsiktig oppfølging blitt mer utydelig. Ofte vil de rammede etter krisehendelser ha behov som langt overskrider de tilgjengelige ressursene i det lokale hjelpeapparatet. Omsorg og ivaretakelse kan være krvende, med tøffe prioriteringer og mange hensyn å ta. God hjelp på et tidligst mulig tidspunkt bidrar i de fleste tilfeller til å forebygge psykiske vansker, og fremmer god psykisk helse.

Denne konferansen arrangeres av RVTS Midt i samarbeid med fylkesmannen i Trøndelag. Fokus vil være på den praktiske og mentale forberedelsen til krisehendelsene, og på oppfølgingen av hjelpere etter at innsatsen er avsluttet.

Som foredragsholdere har vi fått med oss 2 fagpersoner som på hvert sitt felt er blant de fremste i Norge: Mads Gilbert, professor ved Universitetet i Tromsø og Per Isdal, spesialist i klinisk psykologi ved Alternativ til Vold.

Mer informasjon og link til påmelding finner du på fylkesmannens nettside

Link til program

Påmeldingsfrist 13. september