Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Midtnorsk nettverksamling om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkereSkriv ut

Sted: Statens Hus, Trondheim

14. juni kl 10:30 - kl 17:00
15. juni kl 8:30 - kl 15:00
Ledige plasser: 78 av 120

Tema: Familier på flukt – bosetting, gjenforening og familiearbeid

Velkommen til midtnorsk nettverksamling om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere. Denne samlingen er for fagfolk i hele midt-Norge, hvor vi særlig vil invitere tidligere deltakere i kompetansegruppene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Samlingen er åpen for både personale på mottak, flyktningkonsulenter, helse- og sosialarbeidere i kommunene og ansatte i psykiatrien. I denne nettverksamlingen vil vi første dag ha undervisning særlig i forhold til tema knyttet til familier på flukt. Andre dag vil vi i hovedsak jobbe i mindre grupper, hvor det vil være anledning til å ta opp og få innspill på anonymiserte saker. Deltakere oppfordres til å ta med saker/problemstillinger som ønskes drøftet.

Torsdag 14. juni

10.30 – 11.00 Registrering og kaffe
11.00 – 11.15 Innledning ved psykologspesialist Håkon Stenmark, RVTS
11.15 ‑ 12.15 Familiegjenforeninger – i et integreringsperspektiv ved professor Berit Berg, NTNU Samfunnsforskning
12.15 ‑ 12.45 Søknad om familiegjenforening, juridiske aspekter ved advokat Leif Strøm
12.45 ‑ 13.45 Lunsj
13.45 ‑ 14.30 Forebyggende helsearbeid med flyktningfamilier ved daglig leder Vigdis Ledal og Marte Kjerkol Brede, Flyktninghelseteamet, Trondheim kommune
14.30 ‑ 14.45 Pause
14.45 ‑ 15.45 Forebyggende familiesamtaler ved psykologspesialist Jorunn Gran, RVTS
15.45 ‑ 16.00 Pause
16.00 ‑ 16.45 Fortsettelse: Forebyggende familiesamtaler ved psykologspesialist Jorunn Gran, RVTS

Fredag 15. juni

08.30 ‑ 08.45 Innledning ved psykologspesialist Odd Harald Røkenes, RVTS
 08.45 ‑ 11.30 Gruppedrøfting
 11.30 ‑ 12.30 Lunsj
 12.30 ‑ 14.30 Gruppedrøfting
 14.30 ‑ 15.00 Oppsummering i plenum og informasjon om videre regionale samlinger

Samlingen er gratis og det serveres lunsj, men deltakere/kommuner må selv dekke reise og overnatting. Vi ser fram til spennende dager sammen!

Påmeldingen er utløpt