Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt. Hva ser vi og hva gjør vi? – ÅlesundSkriv ut

Sted: Scandic Parken, Storgt. 16, Ålesund
14. november kl 9:00 - kl 16:00
Ledige plasser: 19 av 50

Menneskehandel opptrer i mange former. Det er nødvendig at alle som kan komme i kontakt med mulige ofre er i stand til å gjenkjenne tegnene, samt yte bistand. I regjeringens handlingsplan mot menneskehandel skal RVTSene gi opplæring til helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel. RVTSene samarbeider også med relevante nasjonale og regionale miljøer om tema menneskehandel.

Dette dagsseminaret vil gi en oversikt over feltet både internasjonalt og nasjonalt, i tillegg til et regionalt fokus på hva som skjer i region Midt Norge. Målgruppen for seminaret er alle som interessert i tema: helse- eller omsorgs-personell, krisesentre, ansatte ved asylmottak og bofellesskap, flyktningkonsulenter, frivillige organisasjoner, m.fl.

Program

09:00 ‑ 09:30 Registrering.
09:30 ‑ 09:40 Åpning og presentasjon av RVTS sitt oppdrag.
09:40 ‑ 11:00 Menneskehandelsutsatte: Traumeerfaringer, hjelpebehov og paradoksale atferdsmønster – hvordan møter vi dem? Benedicte Ekman. Psykolog ved Avdeling for rusmedisin i Bergen.
11:00 ‑ 11:15 Pause
11:15 ‑ 12:00 Fortsettelse…Menneskehandelutsatte: Traumeerfaringer, hjelpebehov og paradoksale atferdsmønster – hvordan møter vi dem? Benedicte Ekman. Psykolog ved Avdeling for rusmedisin i Bergen.
12:00–12:45 Lunsj
12:45–13:45 Nye former for menneskehandel – utfordring, identifisering og rettsforfølgelse for politi og påtalemyndighet. Praktiske eksempler fra Norge. Vi viser et filmet foredrag ved Rudolf Christoffersen. Statsadvokat og Norges representant i GRETA (Group of experts on action against trafficking in human beings).
13:45–14:00 Pause
14:00 ‑ 14:45 Ofre for menneskehandel i Norge i dag. Hvilke behov har de? Et innblikk i oppfølgingsarbeidet og erfaringer fra praksisfeltet for øvrig. Eva Kristin Aune. Avdelingsleder Lauras Hus i Oslo.
14:45–15:00 På vei mot en bedre tjeneste for barn som er utsatt for menneskehandel. Sølvi Andersen Walle, seniorrådgiver ved Bufetat, Region Midt-Norge
15:00 ‑ 15:15 Erfaringer og utfordringer i det praktiske arbeidet med mulige ofre for menneskehandel i krisesentrene i Møre og Romsdal. Cecilie Rønstad Teunissen, leder for Krisesenter i Sunnmøre.
15:15 ‑ 15:45 Avslutning

Viktig: Konferansen er gratis og inkluderer lunsj. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, meld deg av før påmeldingsfristen går ut eller send en e-post til rvts@stolav.no. Der­som du ikke melder deg av eller gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på 500,-NOK

Hotell: Overnatting dekkes ved reisetid på mer enn 1 time og 30 minutter hver vei (inntil 10 personer). Oppgi kode «46609888 «. Denne koden kan ikke legges inn på Scandic sin side, den må bookes på 70 13 23 00/parken@parkenhotel.no. De som ikke oppfyller dette kravet må betale selv.

NB! Alle deltakere må selv bestille rom på Scandic Hell hotell

Arrangør er RVTS Midt og kontaktpersoner er:

justina.amidu@stolav.no og merethe.hellen@stolav.no

Tlf: 72 82 20 05.

Påmeldingen er utløpt