Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kurslederkurs i metoden «Bryt Voldsarven»Skriv ut

Sted: Statens hus i Trondheim, i rommet «Melhus».
21. oktober kl 9:30 - kl 16:00

Velkommen til kurslederkurs i metoden «Bryt Voldsarven». Kurset holdes i Trondheim.

Takk for at du vil være med oss på det viktige oppdraget vi har fått fra Barne- og familiedepartementet; å spre metoden “Bryt Voldsarven” nasjonalt.

Til Virksomhetsledere og enhetsledere i kommunene i Midt

SINNA FAR ELLER MOR – REDDE BARN, fra ATV brosjyre.

I NOU “ Svikt og svik” 2017:12 har Barnevoldsutvalgets arbeid oppsummert sitt arbeid der de gjennomgikk saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I denne rapporten har også Barnevoldsutvalget sett på hvilke tiltak som er nødvendig for å beskytte barn for denne type belastning, og der “Bryt voldsarven” blir nevnt som et forbyggende tiltak, sammen med andre tiltak, som departementet mener kan bidra inn i det viktige arbeidet for å forbygge vold mot barn også i fremtiden.

Derfor er vi glad for at du er en av de som ønsker å bidra og delta på opplæringen du nå skal gjennom. Denne opplæringen vil gi deg kompetanse til å drive kurset “Foreldreforberedelser mot Vold», for foreldre i din kommune, som har vært utsatt for vold i sin oppvekst og som er bekymret for om de vil bli som sine foreldre.

Helt siden vi startet opp med å drive disse foreldregruppene i 2012 har vi opplevd at det er noe av det mest faglig givende og meningsfulle arbeidet vi gjør. Derfor gleder oss over å kunne bringe det videre for å nå enda flere foreldre i Norge.
Vi vil at dere er 3-4 deltakere fra hver kommune eller fra samarbeidende kommuner, slik at dere kan få til å samarbeide om rekruttering og gjennomføring av kurs for foreldre i målgruppen. Det er drift av foreldrekurs som er målet med dette kurslederkurset, og det er helt nødvendig å ha gode kolleger å samarbeide med for å få dette arbeidet til å få fotfeste og bli et varig forebyggende arbeid.

Opplæringen er lagt opp som en workshop, der dere vil få i oppgave å gjennomføre noen av de oppgavene som foreldrene gjennomfører på kurset.

Det betyr at kurslederdagen kan bli personlig krevende, siden dere vil bli utfordret på egne erfaringer og opplevelser knyttet til tema vold. Vi vet av erfaring at det er avgjørende at vi som kursledere har kjent på hvordan det kan være å delta på foreldrekursene. For å kunne være der for foreldrene må vi selv vite noe om hvordan det kan kjennes ut for dem.

Vi skriver dette til deg slik at du er forberedt og kan ta ansvar for egne grenser gjennom kurset.

Selve kurset er gratis, men vi vil måtte ta inn en betaling på kr 200,- for å dekke lunsjutgifter/utgifter til lokale.
Lokalet vil vi komme tilbake til når vi vet antall deltakere og kjenner de da gjeldende koronaregler.

ATV_brosjyre_januar2021_O

Vi ser fram til å møte dere!

Vennlig hilsen
Randi Mossefinn og Elise Søreide.

Dersom du vil ha mer informasjon, og/eller ønsker å melde deg på, sende mail til:

Randi Mossefinn: mob nr: 45833951 randi@atv-stiftelsen.no
Elise Søreide: mob nr 453 97 957 elise@atv-stiftelsen.no