Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kurs i grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA)Skriv ut

Sted: Samfunnshuset i Namsos
21. mars kl 9:30 - kl 15:00
Ledige plasser: 82 av 140

Namsos kommune og Rebessa inviterer til en fagdag om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd.

Formål: Gi grunnleggende fagkunnskap  og bevissthet om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA). Delemner: Om normal og bekymringsfull seksuell utvikling. Om barn og unge som utfører bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Om bruk av porno. Gjennomgang av og gruppearbeid til verktøyet «Trafikklyset».

Målgruppe: Åpent kurs for alle interesserte fagpersoner
(Ansatte ved barnehage og skole, kommunalt barnevern, helsesøstre, fastleger, kommunale psykologer, ansvarlige for PU tiltak, ansatte i BUP, BUFetat, Barnehus, Konfliktråd, Friomsorgen m.fl.)

Forelesere: Foredragsholdere fra det regionale nettverket REBESSA; rådgiver Marita Sandvik (Brøset kompetansesenter), klinisk pedagog Morten Lundgren (Bufetat, tidligere Bup) og psykolog phd Oddfrid Skorpe Tennfjord (RVTS Midt) samt Kjersti Vannebo og Catrine Grongstad fra barnevoldsteamet i Namdal/Innherred.

Program:

09:30 ‑ 10:00 Registrering
10:00 ‑ 10:45 Normal seksuell utvikling.
10:45 ‑ 11:30 Om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Om bekymringsfull og skadelig seksuell utvikling
11:30 ‑ 12:00 Enkel lunsj
12:00 ‑ 12:45 Om porno og digitale krenkelser.
13:00 ‑ 14:00  «Trafikklyset» og jobbing med case. (Herunder info om Aim2 og skolemanualen.)
14:15 ‑ 14:45 Politiet om seksuallovbrudd, inkl. lover om produksjon og distribuering av «nudes».
14:45 ‑ 15:00 Om håndtering av SSA. Flytskjema over instanser involvert og hvor man kan få veiledning og konsultasjon.

Fagdagen er gratis

 

Påmeldingen er utløpt