Kurs i Aim2 utredningSkriv ut

Sted: NSU1 (underetasjen i Nevro Øst, St.Olavs hospital)
26. oktober kl 9:00 27. oktober kl 16:00
Venteliste

Arrangør: RVTS Midt og Regional nettverkgsgruppe om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd i samarbeid med V27 BUP Betanien Bergen.

Målgruppe: BUP, Barnehus, kommunepsykologer, kommunalt barnevern, enkelte institusjoner/forsterkede fosterhjem, familievernkontorer, konfliktrådet (ungdomsoppfølging/ungdomsstraff), ungdomsfengsler, m.m.

Forelesere: Aim2-autoriserte foredragsholdere (psykologspesialister)
fra V27 BUP Betanien Bergen.

Pris: 500 (dekker lunsj og kursmateriell).

Kurset er godkjent av NPF som 10t vedlikeholds aktivitet.

Formål med kurset: Gi fagpersoner som jobber direkte med barn og unge opplæring i AIM2 utredningsmanual + trygghetsplanlegging, risikovurdering og kartlegging av barn og ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Sekundærgevinst er mulig utvikling av konkrete samarbeidsrelasjoner over etater og ektorer.

Aim2 = Assessment Intervention Moving-on 2
AIM ble opprinnelig utviklet i 2000 i Manchester, Storbritannia.
AIM2 er et evidensbasert og veiledende verktøy til hjelp for fagpersoner i kartlegging, vurdering , behandling og oppfølging av utøveren og dennes familie. Resultater fra AIM2s utredning, oppsummerer videre tilsyns-, behandlings og andre oppfølgingsbehov. AIM2 er transparent og utviklet for tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektoriell bruk (helse/justis/omsorg). Rammeverket gir et felles språk og rammeverk. Anvendelse av AIM2 verktøyene er åpne for fagfolk som er kurset i AIM2-modellen og manualene. AIM2 prosjektet i UK er registrert som en veldedig stiftelse med non-profitt basis.

Se mer på:
http://www.betanien.no/hospitalet/bup/Shared%20Documents/aim2-presentasjon.pdf

Samarbeidspartnere

Påmeldingen er utløpt