Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kurs – familiegjenforening i eksilSkriv ut

Sted: Digitalt

6. mai kl 9:00 - kl 15:00
7. mai kl 9:00 - kl 14:30

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP) i samarbeid med RVTS Midt og RVTS Sør arrangerer nå et digitalt to-dagers kurs med tema

Familiegjenforening i eksil

Dette er et kurs for deg som arbeider med flyktningfamilier og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan hjelpe og støtte familier, barn og ungdom for bedre tilpasning i et nytt land. Dagene vil handle om familier som har vært på flukt og som har opplevd separasjon og brudd fra hverandre.

Kursinnhold

Når familiemedlemmene skal finne tilbake til hverandre etter måneder og noen ganger år på flukt for å skape et nytt liv, oppstår ofte problemer. Ofte har ektefeller, barn og ungdom ulike behov, noe som fører til at de lett går i utakt med tilpasning og integrering. De strever ofte med å forstå hverandres strev og behov og synes det er vanskelig å gi hverandre støtte i å finne sin plass i en ny sammenheng. Det kan dreie seg om tilpasning til en ny livsform, forstå seg på en annerledes kultur, et annerledes syn på kjønnsroller og om å finne mening i en ny tilværelse. Kursdagene henger sammen og bygger på hverandre.

Kursdagene vil by på en blanding av forelesinger og noen muligheter for refleksjoner i smågrupper.

Kursdagene er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RVTS Midt og RVTS Sør.

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som vedlikeholdskurs for psykologspesialister med 12 timer. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer.

Program

Torsdag 6.mai 2021

Tema: Familiegjenforening i eksil

09.00 – 11.45: Familien i eksil ved Riyed al Baldawi, psykiater og leder av «Orienthälsan» i Stockholm. Dr. Baldawi har i hovedparten av sin karriere arbeidet med og forsket på migrasjon, migrasjonsstress og hvordan mennesker tilpasser seg etter et liv på flukt. Han har skrevet flere fagbøker om tema og er en etterspurt foreleser. Orienthälsan er et tilbud til familier som har bakgrunn fra Midtøsten og som sliter med tilpasningsproblemer og generasjonskonflikter.

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.00: Forts. Baldawi

13.00 – 13.10: Pause

13.10 – 13.50: Presentasjon av veiledningshefte Familiegjenforening i eksil – forebygging gjennom familiesamtaler ved psykologspesialist Jorunn Gran, RVTS Midt, og Gunvor Berg, Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune.
Lenke til veileder: https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/familiegjenforening-i-eksil—forebygging-gjennom-familiesamtaler.pdf

13.50 – 14.00: Pause

14.00 – 14.40: Deling av erfaringer fra Trondheim. Jorunn Gran og Gunvor Berg.

14.40 – 15.00: Avsluttende diskusjon, spørsmål Baldawi og RVTS Midt

Fredag 7.mai 2021

Tema: Konsekvenser av endringer for unge og deres foreldre

09.00 – 11.45: Ungdommers psykososiale utvikling i en endret sosiokulturell miljø ved Dr. Riyad al Baldawi

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 14.00: Mellom barken og veden eller både og. Styrker og utfordringer med å ha en fot i to leir. Erfaringer fra hverdagsliv og samtaler med minoritetsungdom i videregående skole ved Charlotte Fladvad, sosionom, og minoritetsrådgiver IMDI.

14.00 – 14.30: Avsluttende diskusjon, spørsmål Charlotte og Baldawi.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen – elisabeth.hellzen@r-bup.no
Spesialrådgiver Ida Svantorp – ida.svantorp@r-bup.no
Spesialrådgivere Jessica Harnischfeger – jessica.harnischfeger@rvtsost.no
Rådgiver og psykologspesialist Jorunn Gran – jorunn.gran@stolav.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund – caroline.lund@r-bup.no

Målgruppe

Fagpersoner som gir konsultasjon og veiledning eller arbeider direkte med flyktning- og migrasjonsfamilier; som kommunepsykologer og fagpersoner som arbeider med familier med fluktbakgrunn, i kommunale tjenester, i familievernet, i skole og spesialisthelsetjenesten. Ansatte i Barneverntjenesten, ungdomsskole og videregående skole. PP-tjenesten, Helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, kommunal helsetjeneste, Familievern og ansatte i NAV.  Ansatte i frivilligorganisasjoner er også velkomne til å delta.

Du som arbeider med flyktningfamilier, vil få mer kunnskap om hvordan hjelpe og støtte familier for bedre tilpasning i et nytt land. Det vil være et spesielt fokus på familier som har opplevd separasjon og brudd fra hverandre.

Kursets mål

Etter dette kurset vil du

  • Være tryggere/ ha økt kjennskap til aktuelle intervensjoner og nyttige verktøy i møte med familier som strever etter langvarig separasjon og mange år på flukt
  • Ha økt kunnskap om og bevissthet rundt viktigheten av å forberede herboende familiemedlem(-mer) på aktuelle utfordringer ved gjenforening
  • Etter kurset vil du kjenne mer til de utfordringer flyktningene opplever etter å ha vært på flukt i lang tid
  • Familienes tilpasningsvansker og mestringsstrategier etter tid med separasjon
  • Samarbeidsformer som bidrar til økt forståelse mellom hjelpere og familiene
  • Teoretiske forankringer og forskningsresultater knyttet til flyktninger og tilpasning og virksomme intervensjoner

Digitalt

Zoom

06/05/202109:00 – 15:00

07/05/202109:00 – 14:30

 

Kursavgift: 1 700 kr

Les mer og meld deg på her.