Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Nasjonal konferanse -morgendagens største trussel Høyre- eller islamistisk ekstremisme?Skriv ut

Sted: Scandic Hell, ved Trondheim Lufthavn Værnes

18. april kl 9:30 - kl 16:00
19. april kl 9:00 - kl 15:30
Ledige plasser: 77 av 150

RVTS har gleden av å invitere til nasjonal konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Det er snart fire år siden myndighetene satte i gang tiltak, handlingsplaner og programmer for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Hvor langt har vi kommet i dette arbeidet og hvor går veien videre? Trusselbildet har endret seg dramatisk, i takt med nederlaget av IS, den islamske staten, og framveksten av høyreekstreme bevegelser i mange vestlige land. Hva er morgendagens største trussel, nasjonalt og internasjonalt? Hvordan møter vi utfordringene? På konferansen setter vi fokus på hverdagsforebygging av de underliggende årsaker.

For å belyse temaene har vi invitert noen av de fremste forskere på feltet, nasjonalt og internasjonalt .

Program 

18. april 2018

09:30– 10:00 Registrering og kaffe
10:00– 10:15 Åpning – Velkommen
10:15 – 11:00 Kunnskapsløft i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Oppsummering av RVTS-enes arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. v/RVTS Øst
11:00 ‑ 11:15 Pause
11:15 ‑ 12:00 Høyreekstremisme: Hva er det, og hvordan kommer det til uttrykk i Norge og internasjonalt?
Dr. Tore Bjørgo. Leder for C-rex, senter for ekstremismeforskning
12:00 ‑ 12:15 Pause
12:15 ‑ 13:00 Forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme. Dr. Tore Bjørgo
13:00 ‑ 14:00 Lunsj
14:00 ‑ 15:00 Høyreekstreme partier og bevegelser i Europa: gamle og nye hat i en urolig tid. v/Dr. Cathrine Moe Thorleifsson, Forsker C-rex
15:00 ‑ 15:15 Pause
15:15 ‑ 15:45 Fra utenforskap til inkludering – om å bygge broer. Et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Sør og Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), i Kristiansand v/Ingunn Lyngset Holme, daglig leder, Johan Fredric Key Berntsen, miljøterapeut.
15:45 ‑ 16:00 Spørsmål fra salen
19:00

Konferanse middag

19. april 2018

09:00 ‑ 09:20 Kort orientering v/Karim Essahli
09:20 ‑ 10:20 «Oss, dem eller vi?»  Et blikk på samarbeid, dialog og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i etniske minoritetsmiljøer. Spesialkonsulent Elisabeth Hærnes,
v/RVTS Vest
10:20 ‑ 10:35 Pause
10:35 ‑ 11:30 Tidlige traumer og sårbarhet for voldelig ekstremisme: Implikasjoner for forebygging. v/Anders Lundesgård, Barnepsykolog, RVTS Nord
11:30 ‑ 12:30 Lunsj
12:30 ‑ 13:30 Presentasjon av rapporten ‘Bekymringsarbeid i politiet: utfordringer, muligheter og dilemmaer’. v/ Arnfinn Andersen, forskningssjef, dr. Polit., og Kristin Førde Engh, forsker II v/ NKVTS: Nasjonalt Kompetansesenter om Vold og Traumatisk Stress
13:30 ‑ 13:45 Pause
13:45 ‑ 14:15 Oppsummering av konferansen og veien videre. v/Karim Essahli, rådgiver RVTS Midt
14:15 ‑ 15:15 Debatt og innspill fra salen

Presentasjon av foredragsholdere

Overnatting og eventuelle mat-allergier tar direkte med Scandic Hell.

Presentasjoner

Høyreradikale partier og bevegelser i Europa: gamle og nye hat i en urolig tid

Høyreekstremisme_april_2018_Tore Bjørgo

Negative barndomserfaringer og psykolgisk sårbarhet for voldelig ekstremisme RVTS-konferanse 19.04.18 (003)

RVTS Øst- Lars

Strategier for forebygging av terrorisme – foredrag

Påmeldingen er utløpt