Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer – samling 4.Skriv ut

Sted: Alexandra hotell

19. september kl 9:00 - kl 15:30
20. september kl 9:00 - kl 15:00
Ledige plasser: 287 av 350

Program

19. september

08:30 ‑ 09:00 Registrering
09:00 ‑ 09:10 Arbeid med implementering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i kommunene
v/ Ellen Lyngvær Hjelseth.
09:10 ‑ 10:05 Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap v/ rådgiver og helsesøster Justina Amidu.
10:05 ‑ 10:35 Pause
10:35 ‑ 11:35 Menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Hvordan det eksisterende tjenestetilbudet til menn som utsettes for vold i nære relasjoner kan videreutvikles. Presentasjon av egen forskning v/ sosiolog Marianne Inez Lien.
11:35 ‑ 12:20 Lunsj
12:20 ‑ 13:30 Om å forstå vold og overgrep mot barn, mellom barn og mellom barn og voksne v/ psykolog Oddfrid Skorpe Tennfjord og rådgiver Inger Jepsen.
13:30 ‑ 13:50 Pause
13:50 ‑ 14:35 Utøvere av vold og seksuelle overgrep v/ rådgiver og sexolog Knut Hermstad.
14:35 ‑ 15:20 Om hjelp til dem som sliter med sinne v/ psykologspesialist Steinar Sunde. www.littsint.no
15:20 ‑ 15:30 Avslutning

20. september

09:00 ‑ 11:00

Samtaleverktøy og metodikk for avdekking av vold i svangerskap og spebarnstid til jordmødre, helsesøstre og fastleger v/ familieterapeut Kristin Dahl.

Barnesamtalen – hvordan snakke med barn om vanskelige tema. Presentasjon av digital læringsplattform «SNAKKEMEDBARN.NO» v/ helsesøster Siri Leraand.

Forståelse av barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd v/ psykolog Oddfrid Skorpe Tennfjord.

Forståelse av voksne og eldre som utsettes for vold v/ rådgiver Inger Jepsen.

Forståelse av selvmord og selvskading som konsekvens av vold og overgrep v/ rådgiver Rita Småvik.

11:30 ‑ 12:30 Lunsj
12.30 ‑ 15:00

Samtaleverktøy og metodikk for avdekking av vold i svangerskap og spebarnstid til jordmødre, helsesøstre og fastleger v/ familieterapeut Kristin Dahl.

Barnesamtalen – hvordan snakke med barn om vanskelige tema. Presentasjon av digital læringsplattform «SNAKKEMEDBARN.NO» v/ helsesøster Siri Leraand.

Forståelse av barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd v/ psykolog Oddfrid Skorpe Tennfjord.

Forståelse av voksne og eldre som utsettes for vold v/ rådgiver Inger Jepsen.

Forståelse av selvmord og selvskading som konsekvens av vold og overgrep v/ rådgiver Rita Småvik.

Vi skal være på Alexandra hotell og det er bestilt dagpakker til alle påmeldte. Om du ikke møter vil din kommune bli belastet med kr. 1000,- pr. person.

Meld deg på en sesjon før lunsj og en etter lunsj

Påmeldingen er utløpt