Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumerSkriv ut

Sted: Høgskolen i Molde, Rom A 108 (auditoriet)
24. mai kl 9:00 - kl 15:30
Ledige plasser: 47 av 350

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har sammen utarbeidet kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Med bakgrunn i dette planarbeidet, og som et eget tiltak i handlingsplanen, har RVTS Midt og Krisesenteret i samarbeid med høgskolen i Molde, laget et kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i kommunene.

Programmet vil gå over 7 dager fordelt over 3 semestre, der ulike fagpersoner i regionen og fra RVTS Midt vil bidra med et bredt spekter av kompetanse knyttet opp til temaet vold i nære relasjoner. Målet er å bygge opp en felles forståelsesramme som gir økt handlingskompetanse i kommunene og regionen.

Målgruppe for programmet: Kommunalt ansatte, studenter og ansatte ved Høgskolen i Molde, Krisesenteret, politiet, familievern, statlig barnevern, Smiso, private barnehager og skoler, Nav, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Programmet starter 31. oktober 2017 og avsluttes 8. november 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektansvarlige ved RVTS Midt, Siri Leraand siri.leraand@stolav.no eller Rita Småvik rita.smavik@stolav.no.

Program

Link til hele programmet

Kompetanseprogrammet er gratis.

For å få kursbevis må du delta på alle 7 dagene.

Påmelding gjelder for alle dagene.

NB! Hvis du ikke kan delta alle dagene: Sett kryss i boksen ved siden av «Jeg kan ikke alle dagene» som du finner under påmeldingsskjemaet, da vil alternativer komme opp. Kryss så av de dagene du IKKE kan.

Angående dag 6 vil det komme egen påmelding til sesjonene.

 

Påmeldingen er utløpt