Kompetansegruppe om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere i Nord-TrøndelagSkriv ut

Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
27. november kl 9:30 - kl 15:30
Ledige plasser: 27 av 90

Kompetansegruppe om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere i Nord-Trøndelag

Dette er et kompetansenettverk som har som siktemål å samle fagfolk som møter asylsøkere og flyktninger i sin jobb, for kompetanseheving og informasjonsutveksling. Gruppa er etablert i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NTNU Samfunnsforskning og RVTS.

Kompetansegruppa har samlinger 1-2 ganger i halvåret. På samlingene tar vi opp ulike tema knyttet til arbeid med asylsøkere, utveksler erfaringer og drøfter aktuelle problemstillinger. Tilbudet er rettet mot både ordinære asylmottak og enslige mindreårige mottak. Kompetansegruppa også åpen for ansatte i kommunene som jobber med bosatte flyktninger, selv om hovedfokuset på samlingene er knyttet til asylsøkere.

Neste samling i nettverket er mandag 27.11 2017 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

 

09.30 ‑ 10.00 Ankomst med kaffe
10.00 ‑ 12.15 Nyere traumeforståelse og konsekvenser for omsorg og traumebehandling v/ Odd Harald Røkenes.
12.15 ‑ 13.00 Lunsj
13.00 ‑ 13.15 Nettverkets betydning for integreringsprosessen v/Berit Berg
13.15 ‑ 13.45 SAMMEN-prosjektet – nettverksarbeid i praksis v/Heidi Melby
13.45 ‑ 14.15 SAMMEN-prosjektet i Levanger – et samarbeid mellom frivillige og kommunen v/Ingvild Rønning Radwan
14.15 ‑ 15.00 SAMMEN-prosjektet – vennskap og brobygging v/ Ricardo Rugama Calderon og ungdommer
15.00 ‑ 15.30 Spørsmål og diskusjon

Denne samlinga handler om det å møte mennesker med traumebakgrunn og om gode eksempler på sosialt nettverksarbeid

Kontaktperson for faglige spørsmål er psykologspesialist Odd Harald Røkenes, RVTS. Epost: odd.harald.rokenes@stolav.no

 

 

Påmeldingen er utløpt