Kompetansegruppe om psykososialt arbeid med flyktninger i Sør-TrøndelagSkriv ut

Sted: Statens Hus, Trondheim
1. desember kl 9:30 - kl 15:30
Ledige plasser: 12 av 30

I samarbeid med fylkesmannen i Sør-Trøndelag og NTNU Samfunnsforskning inviterer RVTS til en ny samling i kompetansegruppen om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere. Dette er et faglig nettverk som er rettet mot ansatte i asylmottak og ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som jobber med asylsøkere og/eller bosatte flyktninger. Siktemålet er kompetanseheving gjennom nettverksbygging, informasjonsutveksling og kunnskapsformidling. Denne samlingen vil dreie seg om hvordan vi kan møte tema knyttet til selvmord i arbeid med flyktninger og asylsøkere.

Med oss vil vi ha rådgiver ved RVTS Midt, Linda Falch. Hun vil presentere kurset «safeTALK». Dette er et program hvor målet er å bli mer oppmerksom på selvmordsfare. Du lærer en firetrinnsmodell for hvordan du kan identifisere mennesker med selvmordstanker og hjelpe dem til kontakt med noen som kan gi videre hjelp/gjøre en førstehjelpsintervensjon. Kurset gir bevissthet om vanlige holdningsbarrierer som kan føre til at en avfeier, unngår eller ikke oppdager signaler på selvmordsfare. Mer informasjon om safeTALK finner du her.

Kontaktperson for faglige spørsmål er psykologspesialist Håkon Stenmark, RVTS Midt, som kan nås pr. e-post: hakon.stenmark@stolav.no.

På grunn av lunsjbestilling bes deltakere registrere seg med bindende påmelding i skjemaet under.

Både tidligere og nye deltakere ønskes velkommen!

Med vennlig hilsen

 

Håkon Stenmark                                                      Berit Berg

RVTS Midt                                                               NTNU Samfunnsforskning

Påmeldingen er utløpt