Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

VEILEDNINGSWORKSHOP, SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL/FAMILIEGJENFORENING I EKSILSkriv ut

Sted: Statens Hus i Trondheim, Prinsens gt. 1, møterom Melhus,
15. mars kl 10:00 - kl 14:00

SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL

FAMILIEGJENFORENING I EKSIL

RVTS Midt inviterer til veiledningsworkshop. Tema: Enslige mindreårige som får familiegjenforening

Arrangementet var opprinnelig planlagt til januar 2021, men utsatt pga. pandemisituasjonen.

Last ned Veiledningsheftet.

Å være på flukt, migrere og det å etablere et nytt liv i et eksilland kan være en ekstrembelasting for en familie. Flukt og eksil innebærer store omveltninger i menneskers liv. De må forlate sitt hjemland og tvinges til å bryte med mennesker, miljø og ting de er glad i. Denne typen belastninger setter ofte relasjonene i familien under sterkt press og utgjør risiko for sammenbrudd i strukturene i familien.

Krig, katastrofer og flukt fører til at mange familier blir adskilt eller borte fra hverandre. Muligheten til å gjenforenes med familien er viktig både ut fra et barne- og familieperspektiv og ut fra et flyktningperspektiv. Samtidig kan familiegjenforening etter flere år innebære store utfordringer og omstillinger. RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU utarbeidet et veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter disse familiene. Heftet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

VEILEDNING
RVTS Midt vil i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim Kommune invitere til en ny veiledningsworkshop knyttet til Veiledningsheftet «Familiegjenforening i eksil. Forebygging gjennom familiesamtaler».
Målgruppe er fagpersoner innen familievernet og kommunale tjenester som arbeider med familier som lever i eksil som flyktninger.

Workshoppen er tenkt som hjelp for å ta metoden med familiesamtaler og familefokus i bruk lokalt ved ditt arbeidssted og en arena for å bygge nettverk rundt dette arbeidet.
Vi inviterer fagpersoner som i sin hjemkommune har arbeidet med samtaler med familier som har fått/skal få familiegjenforening.

Du kan ta med annonymiserte caser og problemstillinger som du ønsker å få veiledning/refleksjon rundt. Det vil bli mulighet til å få delt erfaringer og å få innspill for å komme videre med eget arbeid.

Workshoppen er åpen både for både «gamle» deltagere som har vært med på veiledningssamlinger før og som ønsker mer påfyll, og for nye deltagere som ikke har kjennskap til metoden fra før.

Faglig program 18.1.2022. Temaet vi fordyper oss i denne gang vil være erfaringer fra arbeid med familier hvor den som er herboende og får familiegjenforening er enslige mindreårige. Vi har invitert fagpersoner fra ulike etater i Trondheim kommune som etter hvert har fått en del erfaring med å følge opp disse familiene 

  • Kvalifiseringssentret for innvandrere i Trondheim, INN.
  • Helsesykepleier, Flykningehelseteamet i Trondheim.
  • Boligkontoret i Trondheim kommune, FlyBo.
  • Omsorgsenheten i Trondheim kommune som følger opp bosatte enslige mindreårige.

De vil i åpen dialog dele av sine erfaringer. Det vil være rom for spørsmål og innspill fra deltagerne på wokshoppen. I tillegg vil vi bruke tid til å arbeide med case og problemstillinger fra deltagerne i den andre delen etter lunsj. Vi ber alle deltagere om å ta med case og materiale fra eget arbeid. Dette kan være problemstillinger fra alle typer familier med flyktbakgrunn som dere arbeider med, og ikke bare fra familier med ensilige mindreårige som herboende.

Merk!

For nye deltakere, eller for den som ønsker en repetisjon, må du si i fra i kommentarfeltet ved påmelding om du ønsker en kort innføringsforelesning om metoden kl 9-9.50 samme dag, i forkant av selve workshopen som starter kl 10.00.

Veibeskrivelse til Statens Hus.

Veiledingen blir gitt i samarbeid mellom Jorunn Gran, psykologspesialist ved RVTS Midt, psykiatrisk sykepleier og famileterapeut Gunvor Berg fra Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune som alle har praktisert denne type samtaler over flere år.

Påmeldingsfrist til veiledningsworkshoppen er 13.01.22
Påmelding: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem.
Kontaktperson: Jorunn Gran, RVTS Midt, jorunn.gran@stolav.no