Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Førstehjelp ved selvmordsfare – kurs i ÅlesundSkriv ut

Sted: Ålesund

15. desember kl 8:30 - kl 16:00
16. desember kl 8:30 - kl 16:00

OBS. Kurset er fulltegnet.

Kursledere: Ingrid Olavsdotter Nesland: ing-nesl@online.no og Lennart Waagan: lennawaa@online.no

Påmelding: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.

Om Førstehjelp ved selvmordsfare

På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen.

Du lærer å:

  • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
  • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever full deltakelse begge kursdagene.

Førstehjelp ved selvmordsfare undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Velkommen på kurs!