Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Førstehjelp ved selvmordsfareSkriv ut

Sted: Statens Hus, Rom: Rissa 1 etg. Trondheim
8. april kl 8:30 9. april
Ledige plasser: 2 av 30

RVTS og Trondheim kommune inviterer til to- dagers kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. Dette er en del av Trondheim kommunes selvmordsforebyggende plan for skolene. De fleste har deltatt på 4- timers kurset OPS (Oppmerksom på selvmordstanker) og dette kurset er en videreføring for ressurspersoner som helsesøstre, rådgivere, rektorer, sosiallærere og andre interesserte. For å etablere et selvmordstryggere lokalmiljø er det behov for personer som kan mere enn å være oppmerksom og henvise videre. Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan gjøre en førstehjelpsintervensjon.

Kurset går over to påfølgende dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare
Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Kunnskap/ferdigheter som læres på kurset:
Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. På kurset lærer man å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

 • Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
 • Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
 • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)
 • Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2

NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.
Det serveres lunsj og pausemat under kurset.
Kursavgift : For ansatte i Barne og Ungdomsskolen i Trondheim dekkes kursavgiften
av kommunen. Andre deltagere faktureres i etterkant med kr. 2000,-
Kontaktpersoner: Rune Nilsen, e-post runeonilsen@gmail.com, tlf. 926 18 889
Rita Småvik, e-post rita.smavik@stolav.no, tlf. 92051231

 

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Velkommen!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler VIVAT at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 

 

Påmeldingen er utløpt