Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Fagseminar om sosialpedagogisk metodikk for barn som har det vanskelig i skolenSkriv ut

Sted: Statens Hus, Møterom Melhus, 1. etg, Trondheim
13. mars kl 9:00 - kl 15:00
Ledige plasser: 11 av 30

Utagerende, vegrende eller tilbaketrukne elever med traume eller flyktningbakgrunn.

Vi tilbyr et seminar der vi tar for oss noen av de problemstillingene traumatiserte barn møter i skolen. Vi vil presentere en metode som er utvikla for å ivareta disse elevenes behov for trygghet sett fra et pedagogisk og barnepsykiatrisk perspektiv. Dette er en metode som skal kunne fungere innenfor skolens rammer – på skolens og elevens premisser. Metoden er utvikla av Unni Dahl, spesialpedagog og spesialist i klinisk pedagogikk, tidligere ansatt i BUP Sør-Trøndelag. RVTS Midt ønsker med dette seminaret å være med å spre denne kunnskapen og erfaringene fra arbeid med denne kliniske metoden.

Seminaret består av

  • En teoretisk del som tar for seg barn og unge flyktningers utfordringer, stressbelastninger v/ psykologspesialist Jorunn Gran, RVTS Midt
  • Gjennomgang av metoden knytta til kasus v/ spesiallist i klinisk pedagogikk Unni Dahl
  • Workshop der deltakerne legger fram og knytter sine spesifikke kasus til metoden med tanke på gjennomføring på egen skole.

Hvem er seminaret for?
Lærer som er kontaktlærer for en elev innafor målgruppa, sammen med Spesialpedagog fra aktuell skole, som kan lede arbeidet i gruppa, sammen med Skolens rektor, som er en like vesentlig deltaker på seminaret som lærerne. Dette fordi modellen fungerer godt nettopp pga systematikk og tett oppfølging, også fra skolens øverste leder.

Program

09:00 ‑ 09:30 Innledning, teoretisk bakgrunn, barn og unge flyktningers utfordringer, stressbelastninger v/Jorunn Gran, psykologspesialist RVTS Midt
09:30 ‑ 10:30 Metoden presenteres og metoden knyttet til kasus Ari, 12år v/Unni Dahl, spesiallist i klinisk pedagogikk
10:30 ‑ 10:45 Pause
10:45 ‑ 12:00 forts. case Ari v/Unni
12:00 ‑ 13:00 Lunsj
13:00 ‑ 13:45 plenum: deltakerne presenterer sine kasus (kort) i plenum, går over i 3 grupper; Knytte egne kasus konkret til metoden
13;45-14:00 Pause
14:00 ‑ 15:00 Gruppearbeid forts. og framlegg i plenum med spørsmål og drøfting

Mer informasjon om dagen

Påmelding
For å kunne delta på dette seminaret er det nødvendig å ha med seg flere deltakere fra samme skole. På dette seminaret skal deltakelse skje med en trio fra den enkelte skole. En rektor, lærer eller spesialpedagog som ønsker å delta må også få med seg de to andre før nevnte fagpersonene fra sin enhet for å melde seg på.

Artikkel
Alle påmeldte skoler/enheter vil få tilsendt en artikkel om metoden (Spesialpedagogikk 06/18) som forutsettes lest før seminaret. Slik at vi får mest mulig tid til arbeid med deltakernes egne kasus.

Påmeldingen er utløpt