Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Fagdag om selvmordsforebygging – SteinkjerSkriv ut

Sted: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
24. oktober kl 9:00 - kl 15:00
Ledige plasser: 14 av 84

Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Steinkjer!

I forbindelse med at Helsedirektoratet har gitt ut et nytt veiledende materiell for kommuner om forebygging av selvmord og selvskading inviterer RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag til fagdag.

Målgruppa er ansatte på alle nivå i kommunale helse- og omsorgstjenester, men det er også åpent for interesserte fra spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner. Å arbeide godt med selvmordsforebygging krever koordinert innsats på ulike tjenestenivå.

Denne fagdagen tar derfor sikte på å gi informasjon om hvordan en kan møte en person som selvskader eller er selvmordsnær på ulike nivå; både direkte i møte med den det gjelder, men også på et overordnet nivå gjennom planarbeid.

09:00-9:15 Velkommen ved fylkesmannen
09:15 ‑ 10:00 Om det veiledende materiellet 
10:00 ‑ 10:15 Kaffepause
10:15 ‑ 11:30 Om selvskading; fakta, forståelse og tilnærming
11:30 ‑ 12:15 LUNSJ
12:15 ‑ 13:30 Om selvmord; fakta, forståelse og tilnærming
13:30 ‑ 13:45 Kaffepause
13:45 ‑ 14:15 Innhold i og organisering av tjenestetilbudet
14:15 ‑ 14:45 Forebygging av selvmord og selvskading/Ivaretakelse av etterlatte
14:45 ‑ 15:00 Oppsummering og veien videre

 

Påmeldingen er utløpt