Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Fagdag om selvmordsforebygging – ÅlesundSkriv ut

9. oktober kl 9:00 - kl 15:00

Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Ålesund!

I forbindelse med at Helsedirektoratet har gitt ut et nytt veiledende materiell for kommuner om forebygging av selvmord og selvskading inviterer RVTS Midt og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til fagdag.

Målgruppa er ansatte på alle nivå i kommunale helse- og omsorgstjenester, men det er også åpent for interesserte fra spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner. Å arbeide godt med selvmordsforebygging krever koordinert innsats på ulike tjenestenivå.

Denne fagdagen tar derfor sikte på å gi informasjon om hvordan en kan møte en person som selvskader eller er selvmordsnær på ulike nivå; både direkte i møte med den det gjelder, men også på et overordnet nivå gjennom planarbeid.

Program:

09:00 ‑ 09:15 Velkommen ved fylkesmannen
09:15 ‑ 10:00 Om det veiledende materiellet v/ Rita Småvik, master helsevitenskap, rådgiver RVTS Midt
10:00 ‑ 10:15 Kaffepause
10:15 ‑ 11:30 Om selvskading; fakta, forståelse og tilnærming v/ Rita Småvik
11:30 ‑ 12:15 LUNSJ
12:15 ‑ 13:30 Litterære selvmord v/ Øyvind Erik Duguid Jensen, avdelingsoverlege, psykiater i Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund
13:30 ‑ 13:45 Om selvmord; fakta, forståelse og tilnærming v/ Rita Småvik
13.45 ‑ 14.00 Kaffepause
14:00 ‑ 14:45 Innhold i og organisering av tjenestetilbudet v/ Rita Småvik
14:45 ‑ 15:00 Forebygging av selvmord og selvskading / Ivaretakelse av etterlatte v/ Rita Småvik
15.30 ‑ 15:45 Oppsummering og veien videre v/ Rita Småvik

 

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her.