Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Fagdag om opplæringstilbud for flyktninger som lever med traumerSkriv ut

Sted: Auditoriet Trondheim, Statens hus Trondheim, Prinsens gate 1, eller deltakelse per videokonferanse
17. februar kl 8:30 - kl 15:30

 

Velkommen til fagdag om opplæringstilbud for flyktninger som lever med traumer:

«Fra avmakt til styrke – opplæring av flyktninger som lever med traumer».

Arrangør: RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag

 

Program:

08.30 – 09.00    Registrering og kaffe.

09.00 – 09.15     Velkommen ved Håkon Stenmark, psykologspesialist, RVTS-Midt.

09.15 – 10.15     «Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø – Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?» ved Ingrid Dirdal, seniorrådgiver, og Marianne Løland Vestly, seniorrådgiver, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

10.15 – 10.30 Pause

 

10.30 – 11.15     » Helse, kvalifisering, familie og hverdag – noen tanker om snublesteiner og stablesteiner» ved Erlend Brandal, sosialantropolog og programrådgiver ved Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) og Gunvor Berg, psykiatrisk sykepleier og familieterapeut, Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune.

11.15 – 12.00     «Flyktninger og psykisk helse» ved Håkon Stenmark, psykologspesialist, RVTS-Midt.

12.00 – 13.00     Lunsj.

 

13.00 – 15.00     «Underveis til mening og sammenheng – tilrettelegging i norskopplæring for flyktninger med traumer».

  • «Pedagogisk rehabilitering (PR), idé og arbeidsmodell» ved Tone Minsaas, Cand.Polit.Spesped, spesialpedagogisk koordinator/leder/lærer Pedagogisk rehabilitering TROVO.
  • «PRs hverdag; rytme, rammer og ritualer; klasserommet, uka og dagen» ved Ragne Reistad Sandberg, BA musikk- og kulturstudier, norsk/norsk 2, teamleder/lærer Pedagogisk rehabilitering TROVO.
  • «Ytre rammer» ved Tone Minsaas, Cand.Polit.Spesped, spesialpedagogisk koordinator/leder/lærer Pedagogisk rehabilitering TROVO.
  • «Mellom deltaker og samfunn; identifikasjon, hovedkontakt, erstatter, realpedagogisk bidragsyter» ved Esaie Makita, morsmålsmedarbeider Pedagogisk rehabilitering TROVO. Fra hjemlandet Cand.Polit.Paed. og Lic. Internasjonale relasjoner og Hamza Saoud , morsmålsmedarbeider Pedagogisk rehabilitering TROVO. Fra hjemlandet BS i Statsvitenskap
  • «Hva så?» ved Tone Minsaas, Cand.Polit.Spesped, spesialpedagogisk koordinator/leder/lærer Pedagogisk rehabilitering TROVO.

15.00 – 15.30     Paneldebatt og avslutning, Kristin Dahl, rådgiver, klinisk spesialist i familieterapi, RVTS-Midt.

 

Fagdagen retter seg mot lærere i voksenopplæring av flyktninger, ansatte i flyktningetjenester, NAV-ansatte og behandlere innen psykisk helsevern både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 

Fagdagen er gratis. Påmelding innen 11.02.2022. Ved registrering vennligst oppgi om det planlegges deltakelse i auditoriet eller deltakelse per videokonferanse.

Link til påmelding: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Program fagdag om psykososiale tiltak for flyktninger og asylsøkere.

 

Mvh.

Håkon Stenmark

Psykolog

Spesialist i klinisk psykologi

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt
St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim
Tlf: 72 82 20 26 | Sentralbord: 72 82 20 05 l Mobiltelefon: 90 86 29 14
www.rvtsmidt.no