Fagdag i Ålesund om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt tilgrensende temaSkriv ut

Sted: Brisk Kompetansesenter, Breivikveien 5, Ålesund
15. november kl 9:30 - kl 15:30

Fagdagen arrangeres i fellesskap av fylkesmannen i Møre og Romsdal, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), på bakgrunn av et opplevd og uttrykt behov for mer kompetanse på denne tematikken i kommunene. Det foreligger også en ny nasjonal handlingsplan for perioden 2017-2010, der tema negativ sosial kontroll løftes fram og vektes mer i dette arbeidet.

Mer informasjon om fagdagen og link til påmelding finner du her.