Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Fagdag for kommunale kriseteam – NamdalskommuneneSkriv ut

Sted: Scandic Rock City, Namsos
19. november 20. november

Kriser, ulykker og katastrofer stiller store krav til hjelp og omsorg som gis til rammede. Oppdatert kunnskap om psykososial oppfølging og god organisering, tydelig ledelse og avklart forankring vil sammen med innøvde rutiner bidra til å skape forutsigbarhet og legge til rette for gode rammer for krisehåndteringsarbeidet

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag vil RVTS Midt tilby et 2-dagers kompetanseprogram til alle de psykososiale kriseteamene i helseregion Midt.

For mer informasjon og påmelding:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/fagdag-for-kommunale-kriseteam—varnesregionen2/