Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Er du bekymret, ikke reis! – Fagseminar i MoldeSkriv ut

Sted: Rådhussalen, Rådhusplassen 1
30. mai kl 9:30 - kl 15:00
Ledige plasser: 52 av 85

Fagseminar om hvordan vi kan fange opp og bistå unge i Norge som frykter tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. Fylkesmannen i hhv. Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi Midt-Norge, Trøndelag politidistrikt, RVTS Midt, Bufetat region Midt-Norge og UDI region Midt-Norge inviterer til gratis fagseminar:

Tema:
Seminaret ønsker å gjøre fagfolk og tjenester/enheter bedre i stand til å forebygge at ungdom tas med til utlandet og etterlates/holdes tilbake mot sin vilje.
Seminaret er å betrakte som et forebyggende tiltak for å fange opp ungdom i faresonen tidlig og før «de ender opp» som kompliserte og ofte uløselige konsulære saker i utlandet.
Seminaret vil ta opp og se nærmere på hvordan det konkret kan jobbes tverretatlig for å forhindre utreise. Det vises til brev fra tre statsråder til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn datert 18.12.2017, der viktigheten av arbeid mot negativ sosial kontroll vektlegges.

Målgruppe:
Kommunalt ansatte og andre i vårt område som jobber direkte for og med ungdom; fagpersoner i førstelinje, helsestasjoner, barnevernsansatte, flyktningtjenester og voksenopplæring, lærere/ansatte i skolen, uteseksjoner, SLT-koordinatorer, NAV-medarbeidere, politiet, fritidsklubber/andre lavterskel- tilbud

Program

09:30 ‑ 10:00 Registrering og kaffe
10:00 ‑ 10:15 Velkommen og bakgrunn for seminaret v/IMDi Midt-Norge
10:15 ‑ 10:45 Om tilbakeholdelse – formål og eksempler v/ Trøndelag politidistrikt
10:45 ‑ 11:00 Arbeid mot negativ sosial kontroll v/ Fylkesmannen i hhv. Møre og Romsdal og Trøndelag
11:00 ‑ 11:30 Case 1*
11:30 ‑ 12:00 Risikofaktorer og risikohåndtering v/ Politiet
12:00 ‑ 12:30 Lunsj
12:30 ‑ 13:00 «Falsk trygghet og brutte løfter» – avtaler om oppfølging ved utenlandsreiser v/ integreringsrådgiverne Merete Munch/Sahfara Mubarak Ali
13:00 ‑ 13:30 Case 2*
13:30 ‑ 13:45 Pause
13:45 ‑ 14:15 Case 3*
14:15 ‑ 14:45 Dialog i plenum
14:45 ‑ 15:00 Avslutning

*Utfordringer og muligheter konkretiseres gjennom case-presentasjoner

Begrenset antall plasser. Programmet er ikke endelig og kan endres.

Kontakt: Seniorrådgiver Fiffi Namugunga, IMDi Midt-Norge ved spørsmål: E-post: fina@imdi.no Mobiltelefon: 902 88 531

Seminaret er gratis!

Påmeldingen er utløpt