Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Digitalt AIM3-kurs 22. og 23. februarSkriv ut

Sted: Digitalt

22. februar kl 9:00 - kl 16:00
23. februar kl 9:00 - kl 16:00

Kurset gir opplæring i AIM3 utredningsmodellen (tidligere kalt AIM2) som er et utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet identifiserer bekymringer og potensielle styrker ved ungdommen og dennes situasjon. Resultatet guider trygghetsplaner og målrettede tiltak både på kort og lang sikt. Kan også brukes til å evaluere effekten av behandling og andre tiltak. For å få og bruke den norske AIM3-veilederen må man delta på kurs i regi av RVTS. Før man kan delta på AIM3-kurset, så må man ha basiskunnskaper om skadelig seksuell atferd. Har du ikke dette, så kan du delta på digitalt kurs 3.februar, se https://rvtsost.no/kurs/seksuell-atferd-hos-barn-og-unge-copy-copy

Målgruppe: Ansatte ved Bup, Statens barnehus, Bufetat, miljøpersonale, barnevern, m.fl.

Forelesere: Foredragsholdere fra det regionale nettverket Rebessa: Familieterapeut Tina Sæther (Bup Nidarø, p.t. Statens barnehus Trondheim) og klinisk pedagog Morten Lundgren (Bufetat, region Midt og RVTS Midt).

Påmelding: https://www.checkin.no/event/39849/aim3-kurs-digitalt

Arrangør: RVTS Midt

Pris: 500 kr. Dette inkluderer utsending av manual i AIM3.

Spørsmål til kurset: oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no eller mobil 41104319.

Illustrasjon: Jens Larsen Aas