Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Digital lansering for Kompetanseutvikling rus og vold i Midt-Norge 14. juniSkriv ut

Sted: Digitalt
14. juni kl 12:00 - kl 13:30

Det blir digital lansering for Kompetanseutvikling rus og vold i Midt-Norge.

Målgruppe: Behandlere og miljøpersonell innen PHT, TSB, kommunalt tjenesteapparat

Formål: Styrke kompetansen innen integrert behandling rus og vold hos behandlere og miljøpersonell i TSB og primærhelsetjenesten

Bakgrunn: Vold og rus henger tett sammen. For eksempel kan ulike rusmidler kan gjøre volden farligere og vold kan trigge rusbruk. Det er et stort potensial i å behandle rus og voldsproblematikk samtidig og integrert. Dessverre skjer dette i dag i varierende grad, og det er behov for en bedre praksis.

Norske helsemyndigheter har bedt KoRus og RVTS om å utvikle kunnskapsmoduler for å øke kompetansen hos ansatte i TSB, psykisk helsevern, NAV og deler av det kommunale helsetilbudet.

Informasjon om de seks kunnskapsmodulene vi har utviklet ligger nå på www.rusogvold.no

KoRus Midt og RVTS Midt ser frem til din deltakelse på vårt informasjonsmøte om hvordan du og din organisasjon kan heve din kompetanse på feltet rus og vold.

Dato: mandag 14.06.2021, kl. 12.00 ‑ 13.30

Meld deg på: Digitalt informasjonsmøte om Kompetanseutvikling rus og vold (pameldingssystem.no)