Bli kursleder for VIVAT og vær med på å forebygge selvmord!Skriv ut

Sted: Scandic Hell Hotel, Værnes
16. oktober 19. oktober

VIVAT selvmordsforebygging utdanner nye kursledere for kurset
Førstehjelp ved selvmordsfare.

Førstehjelp ved selvmordsfare er et kurs over to dager som retter
seg mot alle som i sitt virke møter selvmordsnære mennesker.
Deltakerne lærer å tolke faresignaler og gripe inn i tilfelle
akutt selvmordsfare.

Kurset er brukt i Norge siden 1998 og har hatt nærmere 40 000
deltakere. VIVAT er forankret hos Universitetssykehuset Nord Norge
HF og er finansiert av Helsedirektoratet.

Les mer om VIVAT selvmordsforebygging og vårt kurslederkurs på
www.vivatselvmordsforebygging.net. Du kan også ta kontakt med
VIVAT på e-post vivat@unn.no og tlf. 77 75 43 75 eller 97 52 47 58.

Se pdf utgave