Arbeidsseminar Kompetanseutvikling Rus & Vold

KoRus Midt skal i samarbeid med RVTS Midt, koordinere og lede prosjektet i samarbeid med andre relevante instanser. Oppdraget omfatter utvikling og implementering av kunnskapsmoduler på området rus og vold, med særlig fokus på integrert og samtidig behandling av rus- og volds problematikk. Målgruppe for kompetanseutviklingen skal i første omgang være spesialisthelsetjenesten og på sikt … Fortsett å lese Arbeidsseminar Kompetanseutvikling Rus & Vold