Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Arbeidsseminar Kompetanseutvikling Rus & VoldSkriv ut

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
3. oktober kl 9:00 - kl 15:30
Ledige plasser: 4 av 48

KoRus Midt skal i samarbeid med RVTS Midt, koordinere og lede prosjektet i samarbeid med andre relevante instanser. Oppdraget omfatter utvikling og implementering av kunnskapsmoduler på området rus og vold, med særlig fokus på integrert og samtidig behandling av rus- og volds problematikk. Målgruppe for kompetanseutviklingen skal i første omgang være spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten.
Som grunnlag for arbeidet skal litteratur/forskning på integrert behandling innen rus og vold inngå. Brukerkunnskap tas inn som del av kunnskapsgrunnlaget. Kompetanseutvikling rus og vold skal ses i sammenheng med arbeidet på fagområdene vold, overgrep og traume i Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Alle KoRus og RVTS skal bidra i arbeidet med å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold.
(Oppdragsbrev fra Helsedirektoratet 2018)

Formål: Oppnå et felles målbilde og forståelse ut i fra litteraturgjennomgang og spørreundersøkelse. Diskusjon og videre planlegging av samarbeid.

Målgruppe: Ledere og regionale kontakter ved KoRus/RVTS i prosjekt Kompetanseutvikling Rus & Vold, Helsedirektoratet, prosjektgruppe, styringsgruppe, referansegruppe og andre relevante

Agenda for dagen:

  • Kunnskapssammenstilling av NK-ROP, NK-TSB og SERAF presenteres ved forsker Mari Finstad Evenby
  • Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til kartlegging av integrert behandling, og behov for kompetanseutvikling innen psykisk helsevern og TSB presenteres
  • Tom Palmstierna, professor NTNU og kompetansesentret Brøset, Docent Karolinska institutt; Faglig foredrag om rus og vold
  • Økonomisk kompensasjon for bidrag?

Diskusjon og planlegging av veien videre:

  • Opprettelse av regionale arbeidsgrupper/ nye samlinger?
  • Innspill fra dere til tema kunnskapsmoduler
  • Innspill fra dere på rammer for modulene
  • Fordeling av oppgaver

Se programmet

 Overnatting og flybilletter bestilles av hver enkelt

Påmeldingen er utløpt