Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Erfaringskonsulent ved RVTS MidtSkriv ut

I høst ansatte vi en erfaringskonsulent ved RVTS-Midt, men hva er egentlig en erfaringskonsulent?

Tittelen erfaringskonsulent brukes om ansatte som har egen erfaring med psykisk sykdom eller rusmiddelproblemer, og har vært i kontakt med hjelpeapparatet på grunn av det. Man er ikke ansatt bare på bakgrunn av fagutdanning, men egenerfaringen sammen med evne og vilje til å bruke denne i arbeidet.

Erfaringskonsulenten skal ikke erstatte brukerrepresentanter. Det å ansette erfaringskonsulenter er et viktig virkemiddel for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen. Formålet er at hun gjennom sitt erfaringsblikk kan bedre kvaliteten på tjenester innenfor kommune og spesialistnivå.

Hvem er vår erfaringskonsulent og hva gjør hun ved RVTS-Midt?

julie_web
Julie Frigård Storsve, er 36 år og har utdanning som vernepleier.

Hun har erfaringskompetanse på flere av feltene RVTS arbeider med. Hun har traumeerfaringer av ulik art fra barndom og ungdomstid, erfaringer som i dag er så gjennomarbeidet at hun kan bruke disse i arbeidet hos RVTS. Julie kan gjennom egenerfaring bidra til å gi et bredere perspektiv og en annen kunnskap innenfor feltene vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Denne kunnskapen bidrar til at tjenestene kan møte mennesker i sårbare situasjoner med en utvidet forståelse. En forståelse som kan utgjøre en forskjell for den som blir møtt.

Så langt har hun deltatt på ulike arrangement og samlinger:

  • Regional samling for Krisesentrene
  • Politisk møter i forbindelse med handlingsplans arbeid – Vold i nære relasjoner
  • Fagseminar tilknyttet «messe for verdighet»
  • Veiledningsgruppe tilknyttet «Fokus på Traumer»

Hun har også skrevet innspill til høringsuttalelse i forbindelse med legevaktsordningen og stilt til intervju for P3 ang. selvmordsforebygging. Hun drar nytte av det faglige påfyllet hun får hos RVTS, og peker på at det bidrar til mer sammensatte perspektiver, samtidig som hun ivaretar det perspektivet hun representerer.

Det å være erfaringskonsulent er en rolle du skaper selv, med de utfordringer og friheter det medfører. Veien blir litt til mens man går, men målet er helt klart å bidra til mer rom for erfaringskompetansen i de ulike tjenestene som eksisterer på de ulike nivåene.