Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Barnehager øker kompetansen på vold og overgrepSkriv ut

300 barnehageansatte i Trøndelag styrker nå kompetansen sin på sårbare barn. RVTS Midt står for undervisningen og barnehagene skal selv jobbe praktisk med tematikken parallelt med undervisningen.

Tekst: Unni Skoglund, RVTS Midt.

Vold og seksuelle overgrep, Tegn/signaler – hva skal vi se etter, hvordan?, Traumebasert omsorg og «Snakke med barn» er de fire temaene som er spredt over høst- og vårsemesteret 2021/2022, med oppstart nå i august. RVTS Midt holder fire undervisningsbolker på hvert av de fire temaene, for 17 barnehager som tilhører Læringsverkstedet.

Kunnskap om vold og overgrep er nødvendig kunnskap når man jobber med barn. Foto: Lena Knutli.

Større utfordringer under pandemien

– Vi har et veldig stort engasjement for sårbare barn og har jevnt fokus på dette. Under pandemien har vi sett at dette er ekstra viktig, fordi det er flere familier enn ellers som strever og som trenger oss på en annen måte enn før. Det går litt ut over de daglige oppgavene våre, men vi strekker oss for å veilede dem på best mulig måte. Det at familiene strever er det som gjør at barna er sårbar. Da må vi se på den helheten, sier Anne-Berit Lyng Malmo, Læringsverkstedet sin regionleder i Trøndelag.

Anne-Berit Lyng Malmo fra Læringsverkstedet. Foto fra laringsverkstedet.no

Barnehagene holder til på Ørland, Verdal, Stjørdal, Melhus og i Trondheim. Og alle ansatte i barnehagene, 300 tilsammen, får være med på de digitale samlingene og fysiske samlingene. Tanken er at alle ansatte skal få økt sin kompetanse.

– Det er veldig bra at barnehagene ser at dette er noe de trenger. Vi tenker det er nødvendig kunnskap å ha når man jobber i barnehage. Kunnskap om disse vanskelige temaene er viktig for å våge og se at det kan handle om vold og overgrep når et barn endrer adferd, eller på annet vis signaliserer at det har det vanskelig. Hvis vi først klarer å se barnet, kan vi deretter handle og hjelpe barnet, sier Siri Leraand, helsesykepleier og rådgiver ved RVTS Midt.

 

Den vanskelige samtalen

Mange barnehageansatte opplever usikkerhet i møte med temaet vold og overgrep, og er utrygge på hvordan de kan snakke med barn om kropp, grenser og overgrep. RVTS har erfart at kunnskap og handlingskompetanse både hos barn, barnehagepersonalet og foreldre vil bidra til å forebygge og avdekke overgrep.

– I undervisningen vil vi gjennomgå hva vi skal se etter for å avdekke vold og overgrep, og hva vi gjør med det vi ser og hører. Vi vil jobbe med fenomenforståelse og toleransevinduet og snakke om avvergeplikt og meldeplikt. Ikke minst vil vi gå igjennom verktøyet «Snakke med barn», hvor de ansatte kan øve seg på de vanskelige samtalene, sier Siri Leraand.

Siri Leraand, Rita Småvik og Marita Sandvik er blant rådgiverne ved RVTS Midt som står for undervisningen til de barnehageansatte.

Vil møte barna med hjertene fremst

Anne-Berit Lyng Malmo fra Læringsverkstedet har jobbet med forebyggende barnevern i 30 år og vært fostermor siden 1997. Hun har sett hva som skjer når familier og barn får hjelp for sent.

– Å få hjelp for sent ønsker jeg at barna i våre barnehage skal få slippe. For å unngå det må vi møte dem med hjertene fremst. Gjennom kompetanseutviklingen som strekker seg over et år, vil vi styrke vår felles forståelse ovenfor ansvaret vårt for å se barna. Vi skal jobbe for å få tilegne oss mer kunnskap og få et enda sterkere felles fokus, sier Lyng Malmo.

Hun mener mange kurs raskt går i glemmeboka, men tror det blir annerledes denne gangen fordi de ansatte skal jobbe mer prosessorientert.

– Mellom undervisningsøktene som RVTS Midt holder skal vi jobbe med barneobservasjoner og barnesamtaler. Gjennom prosessen får vi innarbeidet den nye vi har lært slik at det blir en naturlig del av yrkesutøvelsen og blikket til den enkelte. Da blir det en kompetanse som varer, sier Anne-Berit Lyng Malmo i Læringsverkstedet.