Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Barn i Midt-konferansen – årets viktigste konferanse for deg som som jobber med barn!Skriv ut

Hovedtemaene for konferansen er transgenerasjonelle traumer; hvordan foreldrenes vansker virker inn på relasjonen mellom barnet og foreldrene

Tre av foredragsholderne som kommer er Haldor Øvreeide, Saara Salo og Magne Raundalen (bilde RVTS Sør)

Koronaviruset: Dersom konferansen blir avlyst, så vil du få påmeldingsavgiften tilbake!

RVTS Midt, RKBU Midt (Regionalt kunnskapssenter barn og unge – psykisk helse og barnevern) og Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til konferansen «Barn i Midt».

Sted: Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1
25. mai kl 9:00 – kl 16:30
26. mai kl 8:30 – kl 15:30

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med barn og familier samt voksne som har ansvar for barn.

Forelesere er: Saara Salo, Haldor Øvreeide, Bård Bertelsen, Magne Raundalen, Melhus sansesenter, Trygve Børve, Ulrika Håkansson, Hanne Dahlin, Torunn Fladstad, Gunnar Eide, Kaja Næss Johannessen, Arne Myhre, Ståle Luther, Jennifer L. D. Johansen, Nina Sanner, Unni Tranaas Vannebo, Nina Osen, Jorunn Gran, Torunn Støren og Helen J. Christie.

Gjennom plenumsforedrag og workshops vil vi lære mer om hva det betyr å se barnet i kontekst og i samhandling med sine omgivelser og omsorgspersoner. Det vil bli presentert flere faglige verktøy som kan tas i bruk for å forebygge skader og støtte god utvikling hos barn som har blitt gitt traumatiske rammer for sin oppvekst.

Konferansen skal være en inspirasjon til å utvikle det kliniske feltet, både for de som hjelper barn og de som hjelper foreldre.

Konferansen er søkt godkjent av Sykepleierforbundet, Psykologforeningen, Ergoterapiforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen. (Fellesforbundet og Fysioterapeutforbundet har ikke forhåndsgodkjenning av kurs.)

Velkommen til konferanse i mai 2020!

Mer informasjon om konferansen og program finner du her.

Link til påmelding.